Der du er

av Tormod Røyland

Da Jesus stod på Saligprisningsberget og hold sin unike tale for sine etterfølgere, gav ham dem samtidig et nytt ”navn”, en ny selvforståelse, en innsikt som forklarer deres hensikt med livet på jorden. Denne selvforståelsen er like aktuell for Jesu etterfølgere i dag. Finn ut av dette og hvordan dette er aktuell for deg i dag.

I teksten i Matt 5 har Jesus en gruppe mennesker foran seg, blant andre sine 12 disipler. De er i ferd med å bli overbevist om hvem Jesus er og det han lærer.
For disipler som er jøder, er det Jesus sier på mange måter gjenkjennbare ting, verdier, og en måte å forstå verden på som de gjenkjenner. Men Jesus tar disse jødiske verdiene, arven fra loven, Moses og profetene, og det jødiske verdensbildet og jekker det hele opp et par hakk og sier: Hey folkens: Dette er hva som er viktig for Gud - dette er hva som betyr noe for Ham - dette er hvordan Gud ser verden - dette er hvordan han vil dere skal leve:
"Har din bror noe i mot deg - gå og forlik deg, gjør opp med ham så ingenting kommer mellom deg og din Gud"
"Kommer en og vil låne noe av deg - så sørg for at han får låne mer enn det han ber om"
"Vil noen at du skal gå én mil med ham, så gå to".
Og nå har han kommet til det punktet hvor han overfører Guds verdier til sine etterfølgere - han merker dem - gir dem en ny identitet. Nå er det disiplene, og de som vil følge ham som skal være bærere av de himmelske verdier på jorden og Jesus sier til dem:

Matt 5; 13 "Dere er jordens salt" Med andre ord:
- Dere er en påminnelse om Guds eksistens på jorden
- Dere er opprettholdere av denne jorden.
- Dere er menneskehetens samvittighet.
- Dere er de som representerer Gud og hans ord i denne verden.
Der vi er - der du er, er du salt.
Kollektivt har vi fått et nytt navn: JORDENS SALT.

1. SALTETS FUNKSJON OG BRUKSOMRÅDER I GAMMEL TID

1) Oldtidens kjøleskap og fryseboks.
- Salt virker som en bakteriedreper (osmose).
2) Folk flest hadde ikke salt i ren form.
- Kjøpte vekster, bark og drivved som lå i vannet, og som var gjennomtrukket av saltvannet.

2. JESUS: DERE ER JORDENS SALT - DERE GJØR EN STOR FORSKJELL I DENNE VERDEN!
1) For å forstå det må vi først spørre: Hva er verdens største problem? Synden.
Men hva er synd? Dypest sett er synd at mennesker vender seg bort fra Gud. Konsekvensene er kolossale. Aldri før har kunnskapsnivået i verden vært så høyt - men aldri før har heller ondskapen vært mer raffinert!
2) Der du er, er du en som holder igjen i denne verden.
- I din familie er du salt, i din slekt, arbeidsplass, på skolen..
3) Disiplene var jøder - jødisk kultur.
- Gud hadde talt gjennom de gamle profetene.
- Jesus tok denne arven - jekket den opp noen hakk og sa:
- Matt 5; 21 - 22: Livets verdi er ukrenkelig. Hvor kommer den sannheten fra? GUD! Guds verdier er ikke naturlig lagt ned i mennesket - må læres!!
- v 27- 28: Trofasthet mot den ene: Hvor kommer det fra? GUD!
- v 31 -32: Ekteskapet er hellig og ukrenkelig. Hvor kommer det fra? GUD!
- Jesus: "Hvis ikke dere er opprettholdere av dette, kan det gå tapt".

3. MATT 5; 13 HVIS SALTET MISTER SIN SALTKRAFT - HVA SKAL DET DA SALTES MED?
1) Saltkraft på gresk kan oversettes "visdom"
2) Jesus sa med andre ord: "Hvis Guds visdom blir borte fra jorden - hva skal da holde igjen?"
3) På Jesu tid brukte man saltholdige vekster, bark og materialer til å gni inn kjøtt for å konservere det. Etter hvert gikk barken tom for salt. "... da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og tråkkes ned blant menneskene".
- Tomme rester av saltholdig vekster, bark etc ble lagt på hustakene hvor folk opphold seg og tråkket.
- Jesus: "Skal det bli slik med mitt ord også? At folk bare tråkker det ned under sine føtter? Nei - dere er jordens salt"
- Jeg har utvalgt dere til å være meg i denne verden. Der du er - er du salt - er du en påminnelse om en god Gud som elsker denne verdens mennesker og vil at alle skal bli frelst.

 

Der du er Der du er

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda