Der det hele begynner!

av Arnfinn Clementsen

Luk 5:17-26
”Historien om mannen som ble firt ned gjennom taket foran Jesu føtter"
Jeg elsker Jesusfortellingene; den lille mannen Sakkeus, den blinde Bartimeus,
kvinnen med blodsykdom, mannen ved Betesda dam, kvinnen ved brønnen, den
skriftlærde Nikodemus som kom kom til Jesus om natten, Peter og fiskefangsten
og mange fler, De forteller hvem Gud er, de forteller hvor verdifulle hvert eneste
menneske er, de viser oss veien til himmelen, og de viser hva som er viktig og
betyr noe i livet!

1. Dine synder er deg tilgitt
Jesus møter den lamme mannen med ordene:
Luk 5:20
Mennesker sliter med dårlig samvittighet, skam, anger, urenhet, selvforakt...
Hva er vårt budskap? Du er en synder, eller: Dine synder er deg forlatt!
Vi må gjenoppdage evangeliet og forstå hva Jesus har gjort!
Stavanger - Rogaland - Norge - Venn - dine synder er deg tilgitt!
2Kor 5:18-20 Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv
Koll 2:14 og han slettet ut skyldbrevet som stod imot oss med bud
NB. Mye forvirrende og feil Gudsbilde og domsteoligi

2. Guds vei er enkel og kraftfull
Det var mange religiøse ledere tilstede, og de religiøses vei er vanskelig...
Luk 5:21-23 Og de skriftlærde og fariseerne begynte å tale sammen
Luk 3:4-6 5 De krokete steder skal gjøres rette, og de ujevne veier skal gjøres jevne (Jes 40:1-5)
1Kor 1:18-25 18 Ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men
Evangeliet er enkelt og kraftfullt.
Hvordan blir et menneske frelst? -Ved å gjøre gode gjerninger?
-Ved å bekjenne sine synder? - Ved å be frelsesbønn?
Nei, ved å ta imot det som Jesus har gjort!

3. En ny begynnelse
Luk 17:24-26 24 Stå opp, ta båren din og gå hjem til ditt hus 25 straks reiste han seg opp foran dem...... priste Gud
Det hele begynner med Jesus - en ny start og et nytt liv!

 

Der det hele begynner! Der det hele begynner!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda