Den suverene Jesus

av Arnfinn Clementsen

Koll 1:13-21

Innledning: Tre avgjørende kristne doktriner
1. Treenigheten - Hvem er Jesus
Gudsbilde: Gud Fader, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd
2. Inkarnasjonen - Jesus som vår stedfortreder
Gud ble menneske i Jesus Kristus
3. Oppstandelsen - Jesus lever

1. Jesus er den første og den største

Jesus er den førstefødte - bildet av Gud
Koll 1:15 -17
Han er bildet av den usynlige Gud, Den førstefødte framfor
hele skapningen.
Jesus er Guds sønn - Jesus er Gud!
Ved Ham er alle ting skapt.
Han er bildet av den usynlige Gud.

2. Jesus ble menneske - vår stedfortreder !

Inkarnasjonen - født av en jomfru
Et menneske som oss!
Han er prøvd i alt - han forstår oss og vet hvordan vi har det
Hebr 4:15-16
prøvd i alt på samme måte som vi
Hebr 12:1-2
tenk på ham ..... så dere ikke blir trette og motløse
Jes 53:4-5
våre sykdommer tok ham, våre smerter bar han

3. Jesus er menighetens hode

Og Han er hodet for legemet, menigheten, Han som er
begynnelsen, Den førstefødte av de døde, for at Han skal
ha overhøyhet i alle ting.
Jesus er hodet for menigheten - Han er menighetens øverste leder!

Koll 1:18

Avslutning: Jesus er hele verdens frelser

Koll 1:19-23
La oss fortelle alle mennesker hvem Jesus er, hva han har gjort
- og at han lever!

 

Den suverene Jesus Den suverene Jesus

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda