Den største nyheten

av Arnfinn Clementsen

Påskemorgen for snart 2000 år siden brakte verdenshistoriens største og viktigste nyhet: Jesus har stått opp fra de døde! Han lever!

 

 

1. Tre avgjørende sannheter i kristen tro:
    Tree crucial Christian doctrines:
* Treenigheten: Gud Far, Gud Sønn, Gud Den Hellige Ånd
* Inkarnasjonen: Gud ble menneske i Jesus Kristus
                            Han er Gud, men også vår bror

* Oppstandelsen: Jesus lever!

2. Hva om Jesus ikke sto opp fra de døde?
    What if Jesus did not rise from deatht?
1.Kor 15:17-20

Hvis Jesus ikke sto opp, da er kristen tro ikke noe mer enn en religion,
uten kraft til å forandre menneskers liv eller gi håp for evigheten.
* troen er uten mening
* vi er fremdeles i våre synder
* de som er døde i troen på Ham er fortapt - ingen himmel
* vi er de ynkeligste av alle mennesker som bare har håp for dette livet
1.Kor.15: 20      nå ER jo Kristus oppstått -  JESUS LEVER

3. Jesu oppstandelse forandrer alt
    The ressurection of Jesus change everuthing
* Ny begynnelse - fødsel - ny skapning - Ny identitet
   "den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det
    nye er blitt til! - 2.Kor 5:17

* Ny slekt  - Jesus den førstefødte i den nye slekten
    "Den førstefødte blant mange søskan" - Rom 8:29

* Nytt håp og ny kraft til å leve i enhver situasjon
  Jesus kom til jorden for å dø for alle menneskers synd og skyld, og
  Han sto opp igjen og viste at livet er sterkere enn døden, lyset
  sterkere enn mørket, nåden sterkere enn synden, håpet sterkere

  enn håpløsheten.

* Nytt håp over død og grav - for evigheten

1.Kor 15:19 Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de
    ynkeligste av alle mennesker.


Avslutning/ Closing:
La hele verden få høre den største nyheten som noen
    gang er fortalt!
Let the whole world hear the greatest news ever told

For samtale/ conversation:

- What if Jesus did not rise from death?
- How can the power of ressurection work in our daily lives?
- How can we show the world that Jesus lives?

 

 

Den største nyheten Den største nyheten

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda