Den som bringer gode nyheter

av Arnfinn Clementsen

Jes 52:7 Å, hvor vakre hans føtter er på fjellene, den som forkynner
evangeliet, den som bringer bud om fred, som forkynner evangeliet om gode nyheter, som bringer bud om frelse, som sier til Sion: "Din Gud er konge!

Det fantastisk å komme med gode nyheter:
Vi har forlovet oss, vi skal gifte oss, Vi skal ha barn, Vi skal til Hawai på ferie, Vi har kjøpt nytt hus, jeg vant 2 mill i Lotto!!! Jeg har fått drømmejobben!
Jeg har blitt helbredet, Gud har velsignet oss økonomisk osv…

 

Jes 52:7 Å, hvor vakre hans føtter er på fjellene, den som forkynner
evangeliet, den som bringer bud om fred, som forkynner evangeliet om gode nyheter, som bringer bud om frelse, som sier til Sion: "Din Gud er konge!

Det fantastisk å komme med gode nyheter:
Vi har forlovet oss, vi skal gifte oss, Vi skal ha barn, Vi skal til Hawai på ferie, Vi har kjøpt nytt hus, jeg vant 2 mill i Lotto!!! Jeg har fått drømmejobben!
Jeg har blitt helbredet, Gud har velsignet oss økonomisk osv…

1. Å være en budbringer – en herold
Jes 52:7 den som bringer bud om fred
Budbringer – messenger (eng.) - herold – bringe/ bære et budskap
Herold; i middelalderen embetsmann som kunngjorde fyrstens befalinger;
i nyere språkbruk: en utroper
Det kjennes aldri godt å være den første til å fortelle en dårlig nyhet!
Vi er budbringere av gode nyheter

2. Gode nyheter kommer fra fjellene
Den som lever lavt, i det negative; i bitterhet, kritikk, baktalelse, misunnelse, smålighet osv, vil aldri bringe gode nyheter.
Ordsp 26:20 Uten ved dør ilden ut. Der det ikke er noen baktaler,
opphører striden.
Sal 121:1-2 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene – hvor skal min
hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, Himmelens
”Hvis du ikke kan proklamere det, ikke si det” (Brian Houston)

3. Gode nyheter er forfriskende
Ordsp 25:25 Som kaldt vann for en trett sjel, slik er gode nyheter fra et
land langt borte.
Jes 50:4 Herren Gud har gitt Meg en disippeltunge, så Jeg kan vite å styrke den trette med Mine ord

Avslutning: De beste nyhetene kommer fra fjellet Golgata
Forskjell på budskapet fra Sinai og Golgata!!!
Heb 12:22-24 22 Men dere er kommet til Sions berg…….
24 til Jesus, Mellommannen for den nye pakt, og til renselsens blod som taler bedre enn Abels blod
Vi har gode nyheter fra fjellet Golgata:
• Jesus døde for hele verdens synder - Du er forsonet med Gud !
• Jesus tok all verden sykdommer - Du kan bli helbredet!
• Jesus tok all bundethet og plage - Du kan bli fri!
• Jesus tok all forbannelse - Du er velsignet!

Den som bringer gode nyheter Den som bringer gode nyheter

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda