Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

>> TRYKK HER <<

Du kan også se Livestream (videoopptak) ved å trykke >>HER<<

Innledning/Opening:

Kristne grunnsannheter / Basic Christian thruths:
Treenigheten - Inkarnasjonen - Oppstandelsen

Trinity - Incarnation - Resurrection

Inkarnasjonen - Gud ble menneske/ God became man
Joh 1:14 Ordet ble kjøtt / The Word became flesh

1. Hvorfor kom Jesus - Why did Jesus come
1Joh 3:8
"Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg"

"For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil"

 

2. Den samme Jesus - The same Jesus
Jesus i krybben er den samme Jesus som

Jesus in the manger is the same Jesus as
- Jesus på korset / Jesus on the cross

- Jesus som seiret over død og grav / Jesus who conquered death
- Jesus som sto opp fra de døde og lever i dag - og skal komme igjen
   /Jesus who raised from the grave and lives to day - and one day will return

3. Hva vi har i Jesus - What we have in Jesus
*FRELSE / Salvation

Joh 3:17
* FORSONING - forlikelse / Reconciliation - atonement

2Kor 5:18-20 19

* FORLØSNING / Redemption 
Koll 1:13-14
* RETTFERDIGHET/ Justice / righteousness
2Kor 5:21     
* HELBREDELSE/ Healing

Jes 53:4-5    

 

Samtale/ Conversation:

Samtal om hva hver av de 5 ordene i punkt 3 betyr for deg
Talk about what these 5 words in point numer 3 meansd to you     

 

 

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda