Den nye sangen

av Arnfinn Clementsen

Musikken er en gudgitt gave til menneskene og til menneskeheten. Den er gitt for å glede og inspirere følelser og sjelsliv, og til å formidle viktige budskap gjennom tekst og melodi.

Den nye sangen / The new song


- Arnfinn Clementsen


”Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen.
 Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.
 Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud.
 Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.”

Salme 40:3-4

Innledning: Sang og musikk gjennom historien

Musikken er en gudgitt gave til menneskene og til menneskeheten.
Den er gitt for å glede og inspirere følelser og sjelsliv, og til å formidle viktige budskap gjennom tekst og melodi.

Musikken har egenverdi - både menneskelig og åndelig
Sanger har løftet mennesker og gitt dem styrke gjennom historien og generasjonene…

 

1.     Sangen har alltid hatt en sentral plass i kirken

Salme 150 handler om bruk av instrumenter til å love Gud

Bibelen framhever kraften i musikken og sangen: Davids salmer!

Eks. David spiller harpe og den onde ånd forlater Saul

Eks. Elisja profeterer inspirert av harpespill

- Hver vekkelse og bevegelse har brakt med seg nye sanger – og sangstil

- En hver fornyelses- eller vekkelsestid har skapt nye sanger, og har blitt
båret fram på sangens og musikkens vinger!
- Sangen og musikken skaper atmosfæren i møtet/ gudstjenesten

- Sangen og sanggleden er en temperaturmåler på livet i forsamlingen

- Musikkstilen har forandret seg gjennom generasjonene

- Det finnes ingen ”kristen sangstil”, bare kristne tekster

- Musikken må tilpasses de menneskene vi vil nå - og den tid vi lever i

- Noen salmer og sanger overlever generasjoner og er klassikere,
andre forsvinner og fungere ikke lenger

- Gud har gitt noen mennesker musikalske gaver og evner til å synge
evangeliet for folk, og andre gaver til å lede lovsangen i menigheten

 

2. Sang og musikk setter kursen i menigheten
Eksempel: Fornyelsen på 80- tallet - En ny lovsang brøt fram i menigheten
Lovsangen går foran i fornyelse og vekkelse
I gudstjenesten:
* Lovsang som løfter Jesus opp

* Undervisning som løfter folk opp

* Vi møtes i en atmosfære av kjærlighet, og vi ønsker at alle skal kjenne at de
   er verdifulle mennesker!

Det gjelder å finne ”menighetens tone” i lovsangen!


Salme 40:4
Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.

 Avslutning:  Lovsang er grunnleggende ikke en sangstil, men en livsstil!


Den nye sangen Den nye sangen

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda