Den nye sangen

av Arnfinn Clementsen

Musikken er en gudgitt gave til menneskene og til menneskeheten. Den er gitt for å glede og inspirere følelser og sjelsliv, og til å formidle viktige budskap gjennom tekst og melodi.

Den nye sangen / The new song


- Arnfinn Clementsen


”Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen.
 Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.
 Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud.
 Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.”

Salme 40:3-4

Innledning: Sang og musikk gjennom historien

Musikken er en gudgitt gave til menneskene og til menneskeheten.
Den er gitt for å glede og inspirere følelser og sjelsliv, og til å formidle viktige budskap gjennom tekst og melodi.

Musikken har egenverdi - både menneskelig og åndelig
Sanger har løftet mennesker og gitt dem styrke gjennom historien og generasjonene…

 

1.     Sangen har alltid hatt en sentral plass i kirken

Salme 150 handler om bruk av instrumenter til å love Gud

Bibelen framhever kraften i musikken og sangen: Davids salmer!

Eks. David spiller harpe og den onde ånd forlater Saul

Eks. Elisja profeterer inspirert av harpespill

- Hver vekkelse og bevegelse har brakt med seg nye sanger – og sangstil

- En hver fornyelses- eller vekkelsestid har skapt nye sanger, og har blitt
båret fram på sangens og musikkens vinger!
- Sangen og musikken skaper atmosfæren i møtet/ gudstjenesten

- Sangen og sanggleden er en temperaturmåler på livet i forsamlingen

- Musikkstilen har forandret seg gjennom generasjonene

- Det finnes ingen ”kristen sangstil”, bare kristne tekster

- Musikken må tilpasses de menneskene vi vil nå - og den tid vi lever i

- Noen salmer og sanger overlever generasjoner og er klassikere,
andre forsvinner og fungere ikke lenger

- Gud har gitt noen mennesker musikalske gaver og evner til å synge
evangeliet for folk, og andre gaver til å lede lovsangen i menigheten

 

2. Sang og musikk setter kursen i menigheten
Eksempel: Fornyelsen på 80- tallet - En ny lovsang brøt fram i menigheten
Lovsangen går foran i fornyelse og vekkelse
I gudstjenesten:
* Lovsang som løfter Jesus opp

* Undervisning som løfter folk opp

* Vi møtes i en atmosfære av kjærlighet, og vi ønsker at alle skal kjenne at de
   er verdifulle mennesker!

Det gjelder å finne ”menighetens tone” i lovsangen!


Salme 40:4
Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.

 Avslutning:  Lovsang er grunnleggende ikke en sangstil, men en livsstil!


Den nye sangen Den nye sangen

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda