Den hjemmeværende sønnen

av Tormod Røyland

Luk 15:11 "En mann hadde to sønner”

Tormod Røyland talte ut fra Jesu fortelling i Lukas 15 om faren og hans 2 sønner. Spesielt handlet det om den eldste sønnen og hans holdninger. Den yngste sønnen forlot gården og levde et utsvevende liv, men ble tatt imot med kjærlighet når han kom tilbake.

Den eldste sønnen hadde tjent hjemme på gården, trofast og i lydighet, men han hadde ikke forstått hva det ville si å være sønn i huset, og hvilke rettigheter som var hans. Derfor hadde han problemer med å takke måten den yngste sønnen ble mottatt på.
Det er lett å kjenne seg glemt og forbigått, men vår gode himmelske Far glemmer ingen. Den hjemmeværende sønnen behøvde å bli trygg i forholdet til sin far.


Luk 15:25-32 Nå var hans eldre sønn ute på marken. Og da han var på hjemvei
og nærmet seg huset, hørte han musikk og dans.
Så kalte han på en av tjenerne og spurte hva alt dette skulle bety.
Han sa til ham: Din bror er kommet, og fordi din far fikk ham tilbake i beste
velgående, har han slaktet gjøkalven.
Men han ble harm og ville ikke gå inn. Derfor kom hans far ut og bønnfalt
ham.
Så svarte han med å si til sin far: Se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg
har aldri noen sinne overtrådt ditt bud. Likevel har du aldri gitt meg så mye
som et kje, så jeg kunne ha fest sammen med vennene mine.
Men så snart denne sønnen din kom, han som har sløst bort arven etter deg
sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham.
Og han sa til ham: Sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt.
Men nå er det ett at vi skulle fryde oss og være glade, for din
bror var død og er blitt levende, han var fortapt, men er nå funnet

Tormod Røyland oppsummerte talen i 2 enkle punkter:

1. Mitt barn
Slik et Guds forhold til oss, vi er hans barn, hans sønner og døtre. Han er en god far, og vi må lære oss å kjenne ham, bli trygge i vårt forhold til ham, og utvikle vårt forhold til ham

2. Du er alltid hos meg.
Ofte er vi opptatte av at Gud er med oss, og det er sant. Men her sier Far det motsatte: Du er alltid hos meg! Vi er alltid hos Gud i Hans hjerte. Han ser oss og følger med oss for å støtte og hjelpe.

3. Alt mitt er ditt.
Alt Far i himmelen har, og alt det Jesus har gjort, tilhører oss.
Hvilken nåde og hvilke muligheter!

 

Den hjemmeværende sønnen Den hjemmeværende sønnen

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda