Den fjerde mannen

av Jan Inge Espedal

Daniels bok 3, 8-30

24 Da ble kong Nebukadnesar forskrekket. Han reiste seg brått og spurte rådsherrene
sine: «Var det ikke tre menn vi bandt og kastet ned i ilden?» «Jo visst, konge», svarte de. 25
Han sa: «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og det finnes ikke skade på dem. Den
fjerde ser ut som en gudesønn.

Daniels tre venner, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, ble kastet inn i en ildovn som straff for
at de ikke ville tilbe kong Nebukadnesars gullstatue. De holdt urokkelig fast på Gud, og var
villige til å dø for sin tro.

Kong Nebukadnesar blir svært overrasket da han ser inn i ildovnen og oppdager at det er
fire personer som beveger seg fritt omkring. Han synes den fjerde mannen ser ut som en
gudesønn...

Det ender opp med at Daniels tre venner blir reddet helskinnet ut av ildovnen og at kongen
befaler alle å dyrke den Guden som de tror på.

Vi kan også oppleve vanskelige situasjoner, være presset, nede for telling, MEN så
dukker «den fjerde mannen» opp. Han kan vende situasjoner fra nederlag til seier, fra
depresjon til glede, fra håpløshet til håp.

Lukas 5, 1 - 6

En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord.
2 Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle
garn. 3 Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra
land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten.
4 Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.»
5 «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg
sette garn.» 6 Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne.

De fleste menneskene har nok flere ganger vært oppgitte, mismodige og utslitte. Fiskerne
hadde slitt hele nattet, men ikke fått noen fisk. Da dukker Jesus («den fjerde mannen») opp
og endrer hele situasjonen. Det handler ikke primært om vår egen dyktighet, men om den
grenseløse kraften som Jesus har.

Johannes 11, 17 - 21

25 Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om
han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.

Jesus gir oss håp om at den dagen vi forlater livet på jorden, så skal vi fortsette å leve på den
andre siden. Jesus er med oss i dette livet, men Han møter oss også på andre siden. «Den
fjerde mannen» svikter aldri!

Sammendrag:

«Den fjerde mannen» er i blant oss i alle slags situasjoner og omstendigheter
«Den fjerde mannen» utgjør den store forskjellen
«Den fjerde mannen» møter oss på den andre siden

Aktuelle spørsmål til livsgruppesamlinger:

Har du opplevd at Jesus («Den fjerde mannen») har dukket opp i situasjoner du har vært i?

Hvordan kan du inkludere Jesus enda mer i de forskjellige områdene i livet ditt?

Hvordan kan du få hjelp og trøst av Jesu ord i møte med døden?

 

Den fjerde mannen Den fjerde mannen

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda