Den Hellige Ånds funksjon og oppgave!

av Tormod Røyland

Den Hellige Ånd er den 3. personen i guddommen. Gud Far og Gud sønnen er i det himmelske, men Ånden er på jorden og til stede i kirken, Jesu kropp. Hvilket potensial for oss! Den hellige Ånd er ikke abstrakt og upersonlig, men en person med en oppgave og funksjon. Bli med inn i denne talen av pastor Tormod hvor han minner oss om Åndens oppgave og funksjon i vår liv. #Tennopp2015

(For English, please copy into Google Translate).

DEN HELLIGE ÅND HERLIGGJØR JESUS  |  THE HOLY SPIRIT GLORYFIES JESUS

DHÅ GJØR PERSONEN JESUS TYDELIG! (JESUS BLIR HERLIGGJORT (Matt 17))
I Matteus 17 ser vi Jesus blir forvandlet foran øynene på Peter, Jakob og Johannes. Ansiktet skinte som solen og klærne ble hvite som lyset.

- De hadde kjent Jesus som menneske - nå fikk de se ham som Guds sønn
- Dette forandret Peter syn på Jesus: "Han fikk ære og herlighet av sin far.. vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var samme med ham på det hellige fjellet" (2.Pet 1;17)

- Den Hellige Ånd vil alltid utvidet vårt perspektiv og forståelse av hvem Jesus er!

DHÅ MINNER OSS OM DET SOM JESUS HAR SAGT

Jesus er Ordet og Ordet er gitt oss i Bibelen. La oss elske Guds ord – lese Guds ord –fylle oss med Guds ord. Da Har den Hellige Ånd hele tiden noe å løfte opp av det Jesus har sagt!

II       GIR DEG ÅNDENS GAVER  |  TO GIVE YOU THE GIFTS OF THE SPIRIT

1.Kor 12; 7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.  .. 11 Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil   (1. Chor 12; 7 and 11)

DHÅ GIR ÅNDELIGE GAVER GJENNOM DEG - TIL ANDRE:
- for at Guds kjærlighet og kraft skal bli opplevd – det er noe godt!
- for å tjene kristne og ikke-kristne!
- overnaturlig gaver –i bestemte situasjoner
- Du får dem uten betingelser eller fortjeneste, for å tjene.

III      HAN VIL OVERBEVISE OM SYND, RETTFERDIGHET OG DOM
|  HE WILL CONVICT OF SIN, OF RIGHTEOUSNESS AND OF JUDGMENT

Joh 16; 8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er:  9 Synden er at de ikke tror på meg. 10 Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. 11 Dommen er at denne verdens fyrste er dømt  (John 16;8).

1. Den Hellige Ånd overbeviser VERDEN – OM  SYND
 - Mange mennesker har tatt avstand fordi kristne skulle fortelle dem om rett og galt.
 - Kristne er vitner om Jesus og evangeliet – Ånden skal overbevise verden som deres synd og behovet for omvendelse.

2. Den Hellige Ånd overbeviser DEN TROENDE – OM DERES RETTFERDIGHET (I KRISTUS)
 - DHÅ oppgave og funksjon er å tilføre lys og liv og sannhet til din identitet som rettferdighet.
- Din egen ånd, som er født på nytt, snakker til deg om din synd – men DHÅ snakker til deg om din posisjon: Rettferdighet i Kristus.

3. Den Hellige Ånd overbeviser OM DOMMEN - AT DENNE VERDENS FYRSTE ER DØMT!
 - Halleluja!

TIL SAMTALE:

1.Hva betyr deg for deg å vite at Den Hellige Ånd vil herliggjøre Jesus i ditt liv.

2.Snakk sammen om gavene – del gjerne om når Gud brukte deg.

3.Snakk om hva det vil si at Den Hellige Ånd overbeviser. Hvem overbeviser Den Hellige Ånd om hva?

Be gjerne for hverandre, om at Den Hellige Ånd får "kalibrere" og justere vårt indre, så vi hører Åndens stemme og lar oss lettere lede av Ånden i vår hverdag.

Den Hellige Ånds funksjon og oppgave! Den Hellige Ånds funksjon og oppgave!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda