Den Hellige Ånd

av Tormod Røyland

Hør talen fra gudstjenesten 2. pinsedag i Karismakirken. Pastor Tormod Røyland taler om Den Hellige Ånd: Opptakten til, hensikten med og erfaringen av Den Hellige Ånd. Mot slutten vitner han også om sin egen åndsdåps erfaring.
Den Hellige Ånd Den Hellige Ånd

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda