Den Hellige Ånd

av Tormod Røyland

Hør talen fra gudstjenesten 2. pinsedag i Karismakirken. Pastor Tormod Røyland taler om Den Hellige Ånd: Opptakten til, hensikten med og erfaringen av Den Hellige Ånd. Mot slutten vitner han også om sin egen åndsdåps erfaring.
Den Hellige Ånd Den Hellige Ånd

Tilbake til talereferater

 

 

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan

av Sajid Christoffer Paul

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan Fokus på forfulgte kristne i Pakistan