Den Gud vi tjener

av Arnfinn Clementsen

“Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd
og kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet
alle som var undertrykt av djevelen” - Apg 10:38

Jeg vil dele noe personlig og sentralt om den Gud vi tjener.

1. Gud er en god Gud
Jesus kom for å vise oss hvem Gud er!
Religion gir folk feil gudsbilde, men Jesus har vist oss hvem Gud er
Joh 1:18 Aldri har noen sett Gud. Den enbårne sønn, som er i
Faderens favn, Han har forklart Ham

Jesus gikk omkring og gjorde godt og helbredet
Gud er kjærlighet - Han er nådig og barmhjertig
Sal 145:8 Nådig og barmhjertig er Herren, langmodig og rik på
miskunn.

Hans motivasjon er alltid til vårt beste - også når han tester oss!

2. Jesus har gjort alt
Jesus kom for å frelse det som var fortapt
Religion handler om hva vi må gjøre for å bli akseptert
- eller hva vi må gjøre for å få Gud til å handle
Kristendom handler om det som er gjort
Efes 2:8-9 For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere
selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen
skulle rose seg"

Han tok vår synd, vår skyld, vår skam,på korset, da Han døde og sto
opp i vårt sted!

3. Den Hellige Ånd bor i oss
Jesus gikk bort for å sende talsmannen - Den Hellige Ånd
Joh 16:5-11 7 Det er til det beste for dere at jeg går bort
Joh 14:23 Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham
Gud bor ikke i bygninger eller steder, men i oss!
Gud vil lede deg hver dag, inspirere ditt bønneliv og forandre din
hverdag!

 

Den Gud vi tjener Den Gud vi tjener

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda