Dare 2 be!

av Helge Flatøy

Dare 2 be! Push your limits, våg å være den Gud har kalt deg til å være!
Dare 2 be! Dare 2 be!

Tilbake til talereferater

 

 

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan

av Sajid Christoffer Paul

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan Fokus på forfulgte kristne i Pakistan