DÅP - OG DET NYE LIVET

av Tormod Røyland

TEKST: Apg 8; 26 - 38
INNLEDNING:
Dåp er en fantastisk sannhet i Guds ord som er viktig for oss.
Dåpen vitner om:
- at vi er nye skapninger i Kristus.
- at vi er reist opp ved Jesu forsoning på korset for og leve et nytt liv for Gud.
- en pakt i Kristus, - vi er paktspartnere med Gud.
- at Gud vil fylle deg med Den Hellige Ånd, kraft og salvelse. Han vil lede deg og styrke deg.

 

1. DÅPEN - EN VIKTIG SANNHET 
Matt 28; 19 Misjonsbefalingen er også en dåpsbefaling

1) Hvem kan bli døpt?
 - Den som tror på Jesus! 
- Tro er også omvendelse: Å vende seg bort fra sin egen vei og til Jesus (som sa: Jeg er veien, sannheten og livet).

2) Er det frelse i dåpen? Nei.
 - Dåpen er knyttet til frelsen, men frelser ikke.  Mk 16,15-16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

2. HVORFOR IKKE BARNEDÅP

1) Ikke beskrevet i Bibelen. 
 - Dåp i jødisk kultur var vanlig - Johannes dåp (omvendelse).
 - Jesu dåp markerer en NY tid - NY dåp: Jesus dåp bekreftet Jesus som Guds sønn - "hør ham".
 - Troendes dåp - personlig tro på Jesus - egen bekjennelse av Jesus!
 - Viktig for oss og respektere andre kristne med annet dåpssyn uten og kompromisse på vårt eget.

2) Hvordan forholder vi oss til de som er barnedøpt og som ønsker og bli døpt? 
 - Vi tror på én dåp.
 - vi tror ikke på gjendåp. 
 - Vi anerkjenner ikke barnedåp som en bibelsk dåp - derfor forstår vi heller ikke barnedåp som dåp, men som en velsignelse av barnet.


3) Når kan man døpes? 
 - Ikke først og fremst aldersbestemt, men betinget av personlig tro.
 - Lydighetshandling til Guds ord.

3. DÅPEN ER EN STERK IDENTIFISERING MED JESU DØD OG OPPSTANDELSE OG EN BEKJENNELSE AV JESUS SOM DIN FRELSER!

1) Identifisering: "Jeg var der"! 
 - Paulus: "Jeg ER korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv.." Gal 2;20.
 - Dåpen er en identifisering med Jesu forsoingsverk.

2) Bekjennelse: Jeg tror på realiteten i forsoningen.
 - Rom 6; 4 Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. 
 - Rom 6; 8 Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. 


• Bibelen sier: "Jeg er død med Kristus på korset"! Så hvor døde min syndenatur? På korset!
• Bibelen sier: "Jeg er begravet med Kristus". Så hvor er min syndenatur? I graven! (jfr dåpen)
• Bibelen sier: "Jeg er oppreist med Kristus for og leve et nytt liv med Gud". Så hva er jeg nå? En ny skapning som lever et nytt liv i Kristus!

 

 

DÅP - OG DET NYE LIVET DÅP - OG DET NYE LIVET

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda