DU ER GOD NOK

av Vigdis Håland

Det er områder i vårt liv som vi ofte sliter med å bli gode nok på for å få det til, men som vi i utgangspunktet er gode nok på. Se på 2 viktige områder.
Nettopp feiret Jesus komme til jord. Han kom for en hensikt. Han hadde et oppdrag. Se på noe som hendte på vei til Jerusalem. Oppdraget gikk mot en avslutning. Jesus hadde forarget de religiøse, men gitt liv, helbredelse og gjenopprettelse til mange. Var nå på vei mot Jerusalem.

1 Løs den

Luk.19.28-40 Jesus kom for å oppfylle profetordet; (Da tidens fylde kom, sendte Gud Jesus).Mika 5.1 Jesus født i Betlehem, Profeten Sakarja 9.9 ”Se, din konge kommer til deg, ydmyk og ridende på en eselfole”. Nå var folen der, men måtte løses for å bli brukbar

Se på dette i forhold til oss: Gud trenger deg og meg og vi ønsker å gjøre noe for Jesus.

-Du er der og er god nok. Kanskje som en eselfole; hva er vel jeg i forhold til oppdraget?

-Du trenger ikke å bli annerledes. Folen måtte ikke bli hest…

-Andre kan lure på; kan hun/han det? Jesus ser annerledes på det:Du kan!

-Men folen måtte komme løs, bli fri fra båndet. Disiplene måtte løse folen og føre den til Jesus. Ofte er mennesker bundet p.g.a. sine egne tanker, følelser, andre menneskers meninger, holdninger. Jesus har ordnet med den friheten du og jeg trenger, men ofte er det mennesker som må hjelpe til for at du og jeg skal komme i gang, slik Jesus trengte disiplenes hjelp for å frigjøre eselfolen til oppdraget.

Gal.5.1, 13 Jesus har kalt og kjøpt oss til frihet. Han har frigjort oss, så la oss ikke bindes under trelldommens åk. La oss hjelpe hverandre til å leve i frihet og fungere med de talenter og gaver Gud har lagt ned i oss!

2 Hva skjer når vi kommer ut i friheten til å bli brukt av Jesus?


  1. Det forløses en lovprisning blant folket!
    Der Jesus får komme til, der du bringer han til folket, løfter menneskene sitt hode mot himmelen og bryter ut i en takk og ære til Gud, men de religiøse vil mislike din frihet og lovprisning
  2. 3 Gud vil lovprises og tilbes

Matt.21.16 ”Gud har beredt seg lovprisning”. Guds vilje for hver enkel av oss er at vi skal være en lovpriser og tilbeder.

Salm.22.26 ”Fra Gud kommer min lovprisning i den store forsamling”. Da blir det ikke et stress og krav, fokus på Gud fører meg inn i hvile.

Salm. 40,4 ”Han la i min munn en ny sang, en lovsang til Gud”. Lovprisning som fører til at andre gir seg til Gud og stoler på Han. En lovprisende og tilbedende livsstil; en måte å leve på.

Avslutning

2009: Et år hvor den enkelte kommer ut i friheten til å være det for Jesus som vi ønsker, tjene med de gaver og talenter Gud har gitt oss. Et år hvor vi blir enda sterkere tilbedere som igjen vil få mennesker til å sette sin lit til Gud og begynne å frykte og elske Han!

DU ER GOD NOK!

DU ER GOD NOK DU ER GOD NOK

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda