Bønn som føder nytt liv

av Svein Egil Fikstvedt

Den åndelige situasjonen i Israels menighet var elendig. Prestetjenesten var korrupt. Presten Elis sønner, som selv var blitt prester levde på følgende måte:
Elis sønner var ondskapens sønner. De kjente ikke Herren (1.sam.2:12). De behandlet sin prestetjeneste for Gud på en vanhellig og skjødesløs måte (1.Sam 2:12-17 + v 29). De levde i seksuell umoral (1.Sam.2:22 lå men kvinnene som samlet seg ved døren til åpenbaringsteltet).
Med et åndsfattig liv følger det alltid et moralsk fattig liv. Og motsatt, med et moralsk fattig liv følger det et åndelig fattig liv.
Men i denne negative situasjonen, skjer det også noe positivt: En kvinne, Hanna, er i bønnenød fordi hun er barnløs... 1. Sam 1:8-17 forklarer at Hanna som er barnløs ber om å få en sønn. Men presten Eli tenker at hun er full. Eli burde antagelig skjønt seg bedre på hva slags åndelig prosess som skjedde i Hannas liv, men han var blitt åndelig sløv - og dette ble overført til hans sønner
Men Hanna bad ikke bare om å få en fysisk sønn. Hun bad like mye om å få et åndelig barn, en som skulle gis til tjeneste for Herren Hun ba like mye om en åndelig fornyelse over folket - for det var det som faktisk kom med hennes sønn Samuel. Samuel ble en mektig profet i Israel.
Hør denne aktuelle prekenen av pastor Svein Egil Fikstedt om bønn som føder nytt liv, og hvorfor vi i dag trenger å tenne opp troen på bønn i våre liv.

Bønn som føder nytt liv Bønn som føder nytt liv

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda