Bønn påvirker og forandrer

av Tormod Røyland

I denne talen har pastor Tormod søkelys på forbønnens betydning. Den verden som er usynlig, men virkelig og som påvirker våre liv og våre omstendigheter beskrives som en «liv-og-død-kamp». Og vi påvirker utfallet - i bønn til liv!

Bønn som påvirker og forandrer!
Av pastor Tormod Røyland

Efes 6; 10: «Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. v.18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige».

Message (Efes 6;13): «Dette er virkeligheten, en liv-eller-død kamp til siste slutt mot djevelen og alle hans engler. Vær forberedt. Du møter langt mer enn du kan håndtere på egen hånd. Ta imot all den hjelp du kan få, hvert våpen Gud har gitt..»

Kampen om hva som skal ha vår oppmerksomhet skjer på to områder: Den INDRE kampen og den YTRE kampen.

I           DEN INDRE KAMPEN
I sinnet og tankene er det en kontinuerlig kamp om hva som skal ha vår oppmerksomhet. Alt du omgir oss med krever din oppmerksomhet - og ting som «roper høyt», trekker til seg oppmerksomheten. Vi blir lett lokket av det som tar vår oppmerksomhet i stunden. Men det er kanskje ikke de tingene som fører deg i den retningen du ønsker med liv ditt?
Derfor så er det en krig som pågår i våre sinn. Derfor sier Bibelen: «Ha sinnet rettet..».
Vi har en enorm gevinst av å lære oss å fokusere.
Gud kaller oss til å ha sinnet rettet mot det som er «der oppe» - ikke de tingene som er på jorden (Kol 3). Det betyr ikke at vi kan melde oss ut.. - men la Jesus være det han skal være: Sentrum av vårt liv og vår tilværelse. Alle andre ting skal prioriteres ut fra Han som er sentrum. Da kan den indre kampen vinnes og vi får et hensiktrettet til som bærer frukt!

II          DEN YTRE KAMPEN
Det er de usynlige, men virkelige ÅNDELIGE kreftene som påvirker utenfra.
Efes 6; 12 (Message overset.): Dette er ingen idrettskonkurranse en ettermiddag som vi kan gå fra og glemme etter et par timer. Dette er virkeligheten, en liv-eller-død kamp til siste slutt mot djevelen og alle hans engler. Vær forberedt.
Jeg fortalte som eksempel om min venn Charles. Han var motarbeidet og ikke godtatt av sine svigerforeldre. Det var en dyp sorg og krise på grunn av dette hos han og kona. MEN gjennom iherdig forbønn i to måneder forandret Charles familierelasjonene fra krig og krise til full seier! Det er fantastisk kraft i bønn!

III         FORBØNN - fordi problem ikke er problemet...
Mennesker er ikke ditt og mitt problem, men det er kreftene bak. Bønn påvirker i den usynlige verden som ligger bak. Paulus forteller om Epafras: «Han er en Kristi Jesu tjener og kjemper alltid for dere i bønn» (Kol 4; 12). Det er en kamp i den åndelige verden som ikke vinnes gjennom menneskelige metoder, men primært gjennom bønn! Derfor vil vi lære oss til å be «gjennom» først og vinne kampen der!

Til samtale:

1.       Hva er den «INDRE kampen»?

2.       Hva er den «YTRE kampen»?

3.       Hva betyr det at vi «ikke har en kamp mot kjøtt og blod»?

4.       Hvor er det det kampen står?

 

 

Bønn påvirker og forandrer Bønn påvirker og forandrer

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda