Blodpakten

av Arnfinn Clementsen

Blodpakt - er en pakt som besegles med blod. Den er noe av det mest forpliktende som menneskeheten kjenner til.
En blodpakt kan ikke brytes eller oppheves!

 

Blodpakten | The blood covernant

Bibelstudie fra talen 13. april -14

-----------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"

-----------------------------------------------------------------------------

av Arnfinn Clementsen

«Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere." -

Luk 22:14-20 Hva var «pakt» i bibelens tid og i dag?

Pakt betyr "å slutte fred"/ ha samfunn med

Det finnes mange typer pakter i verden. Forsvarspakter, fredspakter, ekteskapspakten.

-En pakt er en avtale mellom to eller flere parter hvor man gjensidig inngår forpliktelser. På dette grunnlag har man samfunn med hverandre.

Mange pakter i Bibelen: Pakten med Adam, pakten med Abraham osv Hovedpaktene er Den gamle pakt og Den nye pakt

GT- bygd på betingelser / NT - bygd på nåde

 

1. Blodpakt BLODPAKT- en pakt som besegles med blod

Blodpakt er noe av det mest forpliktende som menneskeheten kjenner til.

En blodpakt kan i realiteten ikke brytes eller oppheves!

Blodpakten har 3 hensikter:

* Man får beskyttelse mot fiender

* Trygghet i forretninger og forsørgelse * Dypt vennskap

Hvordan inngå en blodpakt: Ved å skjære en rift i håndflaten / håndleddet og blande blod, bytte kappe/ belte med mer.

2. Den nye pakt i Jesu blod

Jesus ga sitt liv, sitt legeme og blod for vår skyld.

Med blodet betalte han vår synd og straff, men det skjedde mer:

En NY pakt ble inngått mellom Gud og mennesket

Luk 22:20 den nye pakt i mitt blod

Jesus representerte Gud - som gudesønnen, og han representerte mennesket /menneskeslekten som menneskesønnen

Hebr 7:22 Hebr 8:6-7

 

3. Pakten mellom David og Jonatan

1Sam 18-20 Pakten mellom Jonatan og David

Pakten gjaldt dem selv og deres barn, fødte eller ufødte.

Like etter at pakten ble opprettet fikk Jonatan sønnen Mefibosjet.

Fem år senere døde Kong Saul og Jonatan i striden, og David ble konge! David får vite om Mefibosjet og kaller ham tilbake til slottet

2.Sam 9 Mefibosjet blir innkalt til kongens slott pga pakten,

Han spiste alltid ved Kongens bord

 

Avslutning: Du er i pakt med Gud! Det betyr beskyttelse, trygghet og relasjon,

du spiser alltid ved Kongens bord! Rom 8:32 ------------------------------------ Til samtale:

------------------------------------

1) Hva var hovedtanken i paktene i Det gamle testamentet?

2) Hva er forskjellen på «Den gamle pakt» og «Den nye pakt»? 3) Hva innebærer det for oss å stå i «den nye pakt i mitt blod» (Jesus)?

 

 

Blodpakten Blodpakten

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda