Bli ferdig med det gamle!

av Arnfinn Clementsen

Hva kristenliv og menighetsliv egentlig handler om
Mye kristendom er opptatt av hva det IKKE handler om……
SITTE - Slapp av Efes 1:1 - 3:21 Vår posisjon/ stilling I Kristus
VANDRE - Lev livet Efes 4:1 - 6:9 Vårt liv i denne verden
STÅ - Stå fast Efes 6:10 - 6:24 Vår stilling innfor fienden

1. Bli ferdig med det gamle
Gamle og nye pakt - Gamle og nye testamente
Efes 2:14-18 15 avskaffet det gamle - for å skape det nye
Gamle pakt: Steder/ bygninger, Tabernaklet - templet
Nye pakt: Gud bor oss - Vi er templet - Vi er kirken/ menigheten
Joh 4: 19-24 20 Våre forfedre tilba på dette fjellet.....
Gamle pakt: Bud, lover, gjerninger, ritualer, forskrifter
Nye pakt: Nåde, fred, frihet, liv og vekst - hva Jesus har gjort!
Gamle pakt: Gud med oss
Nye pakt: Gud i oss og gjennom oss

2. Du lever nær Gud - hele tiden
Efes 2:8-10 10 Vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger
Gud er ikke bare med oss - han er i oss og virker gjennom oss!
Det handler om å leve fra den indre kilden - Den Hellige Ånd i oss
Joh 4:14 hver den som drikker av det vannet som jeg vil gi ham
Vekst og forandring fra innsiden og ut pga det nye livet vi har fått
Efes 4,1-6 formaner dere da til å vandre verdig det kall
Vi har ikke en "burde - skulle - måtte" teologi!!!!

3. Gud bor i menigheten - hele tiden
Efes 2:19-21 19 og dere hører til Guds husfolk/ familie
Efes 3:18 være i stand til å fatte sammen med alle de hellige
Vi har ikke en "kom Gud" eller "kom Helligånd" - teologi eller praksis!
Gud er der i Ordet - Gud er der i lovsangen
- Gud er der i bønnen - Gud er der i fellesskapet!
Vi kommer ikke inn for Hans trone - vi bygger den ikke - vi er der!
Bønn er ikke å arbeide seg fram til Gud - det er fellesskap med Gud!
Ikke bygg på følelser, men på hva Jesus har gjort

Konklusjon: Vi behøver å forstå - og bygge på - hva Jesus har gjort

 

Bli ferdig med det gamle! Bli ferdig med det gamle!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda