Bli ferdig med det gamle!

av Arnfinn Clementsen

Hva kristenliv og menighetsliv egentlig handler om
Mye kristendom er opptatt av hva det IKKE handler om……
SITTE - Slapp av Efes 1:1 - 3:21 Vår posisjon/ stilling I Kristus
VANDRE - Lev livet Efes 4:1 - 6:9 Vårt liv i denne verden
STÅ - Stå fast Efes 6:10 - 6:24 Vår stilling innfor fienden

1. Bli ferdig med det gamle
Gamle og nye pakt - Gamle og nye testamente
Efes 2:14-18 15 avskaffet det gamle - for å skape det nye
Gamle pakt: Steder/ bygninger, Tabernaklet - templet
Nye pakt: Gud bor oss - Vi er templet - Vi er kirken/ menigheten
Joh 4: 19-24 20 Våre forfedre tilba på dette fjellet.....
Gamle pakt: Bud, lover, gjerninger, ritualer, forskrifter
Nye pakt: Nåde, fred, frihet, liv og vekst - hva Jesus har gjort!
Gamle pakt: Gud med oss
Nye pakt: Gud i oss og gjennom oss

2. Du lever nær Gud - hele tiden
Efes 2:8-10 10 Vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger
Gud er ikke bare med oss - han er i oss og virker gjennom oss!
Det handler om å leve fra den indre kilden - Den Hellige Ånd i oss
Joh 4:14 hver den som drikker av det vannet som jeg vil gi ham
Vekst og forandring fra innsiden og ut pga det nye livet vi har fått
Efes 4,1-6 formaner dere da til å vandre verdig det kall
Vi har ikke en "burde - skulle - måtte" teologi!!!!

3. Gud bor i menigheten - hele tiden
Efes 2:19-21 19 og dere hører til Guds husfolk/ familie
Efes 3:18 være i stand til å fatte sammen med alle de hellige
Vi har ikke en "kom Gud" eller "kom Helligånd" - teologi eller praksis!
Gud er der i Ordet - Gud er der i lovsangen
- Gud er der i bønnen - Gud er der i fellesskapet!
Vi kommer ikke inn for Hans trone - vi bygger den ikke - vi er der!
Bønn er ikke å arbeide seg fram til Gud - det er fellesskap med Gud!
Ikke bygg på følelser, men på hva Jesus har gjort

Konklusjon: Vi behøver å forstå - og bygge på - hva Jesus har gjort

 

Bli ferdig med det gamle! Bli ferdig med det gamle!

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda