Bibelen er Guds ord

av Arnfinn Clementsen

“Av denne grunn takker vi også Gud alltid, for da dere tok imot det
Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det,
ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er: Guds ord,
det som også er virksomt i dere som tror”
1Tess 2:13

Vårt forhold til Bibelen
Litterært: Mange ser på Bibelen som en fantastisk bok med historie, biografier,
vitenskap, poesi og prosa.
Historisk: Mange ser på Bibelen som jødenes historie og andre historiske
begivenheter.
Religiøst: Mange har et lovisk forhold til Bibelen med bud og regler
- og Bibelen blir en religionsbok.
Mystisk: For noen blir Bibelen bare et religiøst symbol, en relikvie.......
Men Bibelen er en levende bok - den er Guds levende Ord!

Bibelen er Guds Ord
Vi tror at Bibelen er Guds Ord!
Bibelen er både vår troslære og vår "matboks"
Bibelen er "meteren" som gir oss kurs, retning og sannhet.
Bibelen taler også personlig inn i vår situasjon.

Jesus er nøkkelen til Bibelen
Martin Luther: "Jesus er Bibelens kjerne og stjerne"
- Begynn med Jesus!
NB. Jesus er Ordet.
Emmausvandrerne i Lukas 24.
Luk 24: 27 utla Han for dem alt det som er skrevet om Ham i alle Skriftene

Den Hellige Ånd er vår guide
2Kor 3:6 Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.
Bibelen er den eneste boken vi kan lese med forfatteren boende på innsiden!

Det er kraft i Guds ord - alltid
1Tess 2:13 Guds Ord, det som er virksomt i dere som tror
Hebr 4:12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver

Uansett omstendigheter, hva vi kjenner eller ser, Ordet virker kraftig i deg!
.

Bibelen er Guds ord Bibelen er Guds ord

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda