Bevar troen

av Jan Inge Espedal

2 Tim 4,7 ”Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen.”

Paulus skriver at han har fullført løpet, og han legger i den sammenheng vekt på at han har
bevart troen. Uansett åndelige opplevelser og personlige erfaringer med Gud så er det ingen
garanti for at troen holder seg sterk av seg selv. Det er viktig å være bevisst og våken i forhold
til å holde fast i troen.

Jer 9,23-24 "Så sier Herren: Den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den mektige skal ikke
rose seg av sin makt, den rike skal ikke rose seg av sin rikdom. Men den som roser seg, skal
rose seg av dette: At han har forstand og kjenner Meg. Jeg er Herren som utøver miskunnhet,
rett og rettferdighet på jorden. For i alt dette har Jeg velbehag, sier Herren."

Det er lett å være opphengt i visdom, makt og rikdom. Hvis man er vis og kunnskapsrik,
får man ofte anerkjennelse og blir stor i andres øyne. Det samme gjelder hvis man er i en
prestisjefull og høyt verdsatt stilling eller embete, man er en leder som andre ser opp til.
Rikdom gir også status i menneskelige øyne, og er i mange tilfeller drivkraften bak det man
jobber med.

Selv om visdom, makt og rikdom ikke nødvendigvis er noe negativt i seg selv, så kommer det
klart frem at det som Gud har behag i er at vi som mennesker kjenner Ham. Virkelig suksess
er først og fremst å kjenne Gud.

Det som vi mennesker ser på som viktig, vil man naturligvis også prioritere. Det er så viktig å
legge kraft inn på å bevare troen på Jesus, og ikke tenke at det skjer på "autopilot."

Valg vi tar i dag, kan få enorme konsekvenser lengre frem i tid, og noen valg i livet forstår
man ikke konsekvensene av før senere.

Tanker som lett kan ødelegge for oss:

"Det gjør vel ikke noe om jeg dropper Gudstjenesten denne ene søndagen? Det går vel greit
om jeg bare prøver et mildt rusmiddel? Det vil vel ikke bety så mye om kjæresten min ikke
har den samme troen som meg? Det er vel ikke så farlig om jeg ikke følger Bibelen helt
slavisk, vi lever tross alt i 2011..."

Gode tanker som hjelper oss å bevare troen:

"Jeg kjenner ikke så for det, men jeg vet hvor viktig det er for meg, jeg går på samlingen i
menigheten i dag. Jeg er veldig trøtt, men jeg velger å lese dagens tekst i andaktsboka mi.
Jeg har så mange gjøremål, allikevel setter jeg av tid til å be og pleie vennskapet med Jesus
Kristus. Jeg er ikke helt i slaget, men jeg besøker kollegaen min, som trenger en oppmuntring
akkurat nå. Jeg har aldri helt forstått dette med Jesus, men jeg gir Ham en sjanse, "Jesus kom
inn i livet mitt, jeg ønsker å tro på deg."

Ef 5,14-18 Derfor sier Han: "Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg." Se da til at dere vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise, så dere
kjøper den lagelige tid, for dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva
som er Herrens vilje!
Og bli ikke fulle av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt
av Ånden,..."

Utfordring: Tro på Jesus, og tvihold på denne troen!

 

Bevar troen Bevar troen

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda