Bevar ditt hjerte fremfor alt!

av Jan Inge Espedal

Ordspråkene 4, 23:
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.
Noen ting er mye viktigere å bevare, enn andre ting. Det er hver enkelt som selv bestemmer hva man ønsker å bevare, hva som er viktig, og hva som ikke er viktig. Guds ord sier at det man bør prioritere høyest, er å bevare hjertet sitt.

Referat fra preken 27. april 2014:

Bevar ditt hjerte framfor alt!

av Jan Inge Espedal

----------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"

-----------------------------------------------------------------------------

1. Bevar

Det er viktig å beskytte og bevare det som man ønsker skal prege vårt indre menneske. Det man lar komme inn i hjertet, vil prege tankene våre, holdningene våre og gjerningene våre.

Slik som man eksempelvis bruker hjelm for strategisk å beskytte hodet, slik bør man beskyttet hjertet sitt.

 

2. Ditt

Ingen andre har ansvaret for ditt liv - du må eie ditt eget liv, og ta ansvar for dine valg og handlinger.

Du kan hjelpe andre til å bevare sitt eget hjerte, men du kan ikke ta ansvar for andres hjerter!

Man kan lett bli opptatt av hva andre gjør, da gjerne hva folk gjør feil. La oss bruke lite energi på det, og heller mye energi på vårt eget liv (hjerte).

Johannes 21, 21 - 22

21 Da Peter fikk se ham, sa han til Jesus: «Herre, hva skal skje med ham?» 22 Jesus svarte: «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!»

 

3. Hjerte

Hva vil vi fylle hjertet vårt med?

Illustrasjon: Ditt indre er som et blomsterbed, hva velger du å plante i bedet ditt?

Matteus 6, 21:

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

Troen på Jesus, positive tanker, nestekjærlighet og bibelens verdier er ting som kan få prioritert plass i hjertet.

Hvor lang er holdbarheten på dine viktigste skatter?

Troen på Jesus har evig holdbarhetsdato!

Kolosserne 3, 15:

La Kristi fred råde i hjertet...

Jesus er verdens beste gartner, han rydder og holder orden i hjertene våre...

 

Utfordring:

1. Vær bevisst på hva som er viktig i livet!

2. Design livet rundt de viktige verdiene!

3. Bety er forskjell for dine medmennesker!

----------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hva er viktige verdier i livet ditt?

 

Hvordan kan du best mulig leve etter dine viktigste verdier?

 

Hvordan kan du bety en forskjell for medmennesker?

 

 

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda