Belønning

av Willy Dahlskås

Hebr 11:23-26:  ”Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt.
For han så fram til lønnen.”

Moses så fram til lønnen, og det finnes en belønning eller en pris i
himmelen for alle som tror på Jesus.
Vi får et godt liv her på jorden, men det venter en pris – en belønning!
Bibelen underviser oss om ulike kranser og hederspriser.

Rettferdighetens krans for alle som tror:
2 Tim 4:6-8       rettferdighetens krone/ krans

En uforgjengelig krans for den som satser alt:
1Kor 9:24-27    en uforgjengelig krans


Livets krone for den som må lide døden for Hans skyld:
Åpenb 2:8-10    livets krone


Ærens krans for den som har tjent som pastor og menighetsleder:
1 Pet 5:1-4       ærens uvisnelige krone/ krans


De vi har vunnet for Jesus er vår hederskrans:
1 Tess 2:17-20  kransen vi kan rose oss av/ vår hederskrans
Daniel 12:3       De som har ført mange til rettferdighet, skal være lik stjernene
Det eneste vi kan ta med oss til himmelen, er de vi har vunnet for Jesus.
La det inspirere oss!


Og så skal vi kaste våre kroner og kranser ned for hans trone
og tilbe ham i all evighet:
Åpenb 4:4-11   

og kaster kronene sine ned foran tronen og sier:

"Du er verdig, herre, til å få prisen og æren og makten" 

 

Belønning Belønning

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda