Behold roen

av Arnfinn Clementsen

Hør Søndagens inspirerende tale om å beholde roen og ha ett grunnfestet sinn!

Keep calm and carry on! 

Romerne 5:1-5 "Da vi altså har blitt rettferdige ved tro, har vi fred..."

Jes 26:3 "Du gir varig fred til den som har ett stødig sinn, fordi de stoler på Deg"

Behold roen Behold roen

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda