Behold roen

av Arnfinn Clementsen

Hør Søndagens inspirerende tale om å beholde roen og ha ett grunnfestet sinn!

Keep calm and carry on! 

Romerne 5:1-5 "Da vi altså har blitt rettferdige ved tro, har vi fred..."

Jes 26:3 "Du gir varig fred til den som har ett stødig sinn, fordi de stoler på Deg"

Behold roen Behold roen

Tilbake til talereferater

 

 

Jesus - mitt liv og min seier

av Arnfinn Clementsen

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Jesus - mitt liv og min seier Jesus - mitt liv og min seier