Bedre enn Jesus

av Arnfinn Clementsen

Jesus i kraft av Den Hellige Ånd er bedre enn Jesus begrenset i en kropp

 

Bedre enn Jesus
Joh 16:7-15Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan  jeg sende ham til dere.  Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og  vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er:  Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere  ser meg ikkeDommen er at denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dereAlt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 

Innledning: Hva bedre enn Jesus 

Vi vil ha det som er bedre; Bedre lønn, bedre arbeidsbetingelser, bedre bil, bedre hus, bedre klær, bedre sko, bedre veske, bedre datra, bedre mat, bedre kropp, bedre livsstil osv.
Joh 16:7   Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan  jeg sende ham til dere

Jesus i kraft av Den Hellige Ånd er bedre enn Jesus begrenset i en kropp
   

1.  Vår venn, Herr Parakletos
Joh 16:7-8  Når Han kommer - En person - Talsmannen, Parakletos

Ånden er en person - det tredje person i treenigheten
Parakletos - "en som er utsendt for å være til hjelp"
  "hjelper, trøster (comforter), advokat, en som setter mot i de motløse og kraftesløse,
  en som løper ved siden av oss på veien og "heier" på oss...."

2.     Når Han kommer

Joh 16:8-11  Når Han kommer skal han overbevise verden:

* Om synd, fordi de ikke tror på meg
   Hva er synd? Bomme på målet
   Rom 3:23  for alle har syndet og mangler Guds herlighet.    Hvem kan overbevise om synd? Loven? Sannheten? Den Hellige Ånd!

* Om rettferdighet - for jeg går til min Far og dere ser meg ikke lenger
   Rom 3:24  Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige,
              frikjøpt i Kristus Jesus.

   Ånden viser oss vår rettferdighet i Ham og tar bort all fordømmelse
* Om dom - denne verdens fyrste er dømt
   Djevelen ble dømt i Jesu død- og vi lever i Hans seier

   1.Joh 3:8   Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds
         Sønn åpenbarte seg.

 

3.     Han er Sannhetens Ånd

Joh 16:13-15  Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til
         hele sannheten

* Veilede dere til hele sannheten
* Gjøre kjent det som skal komme
* Han skal herliggjøre Jesus/ gjøre Jesus stor
* Ta av det som er mitt og forkynne/ gi dere

 

Avslutning: Vi tror på Den Hellige Ånd!

 

 

 

Bedre enn Jesus Bedre enn Jesus

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda