Be så skal du få

av Jan Inge Espedal

La Søndagens budskap forfriske din holdning til bønn!

Markus 9, 28 - 29

Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.»

 ---------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

1.     Noen ting er bare mulig ved bønn

Markus 9, 28 - 29

Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.»

 

Det kan virke som om det finnes noen situasjoner som ikke kan løses uten ved bønn, og enkelte situasjoner krever både bønn og faste.

Jakob 4, 2

Dere har ikke, fordi dere ikke ber.  

I en kort setning i Jakobs brev beskrives årsaken til at troende ikke har; fordi de ikke ber.    Det betyr ikke at alle situasjoner som ikke er ideelle kan identifiseres med at man ikke har "bedt nok", men det inspirerer til å ha tro på bønnens kraft.  

 

2.     Bønn fungerer

Jakob 9, 16 - 18

Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder falt det ikke regn på jorden. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grøde.

Det er godt å vite at personer i bibelen var like "menneskelige" som vi som lever i dag. Gud brukte "vanlige" mennesker til å gjøre storverk for Ham. På samme måte bruker Gud helt "vanlige" mennesker til å utgjøre en forskjell i dag.

 

3.     Bønn gjør at vi ser

Apostlenes gjerninger 9, 9 - 11

Dagen etter, mens de var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter opp på taket for å be; det var ved den sjette time. Han ble sulten og ville spise. Mens de holdt på å lage maten, kom han i ekstase. Han så at himmelen hadde åpnet seg, og at noe dalte ned; det så ut som en stor duk som ble firt ned mot jorden etter de fire hjørnene.

Synet som Peter fikk endret hele hans virke. Han forstod at evangeliet ikke bare var til jødene men også til hedningene, altså til "alle". Bønn åpner opp for at vi kan se hva som er Guds vilje.

Apostlenes gjerninger 13, 2 - 3

En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.»  Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise.

Den Hellige Ånd taler til troende som lytter til Ham. Menneskelig visdom kan være til god hjelp, men Guddommelig visdom og åpenbaring er på et annet nivå.

----------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hvilke situasjoner tror du bare kan løses ved bønn?

 

Hvilke bønnesvar har du fått i nyere tid?

 

Hva viser Gud deg at du skal fokusere på fremover?

 

 

Be så skal du få Be så skal du få

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda