Bare tro!

av Jan Inge Espedal

Markus 5, 35-36 ”Mens Han ennå talte, kom noen fra synagogeforstanderens hus og sa: "Din datter er død. Hvorfor bryr du Mesteren mer?" 36 Med det samme Jesus hørte ordene som ble talt, sa Han til synagogeforstanderen: "Vær ikke redd, bare tro!"

Når omstendigheter tilsier at alt håp er ute, og at det ikke finnes en løsning, da sier Jesus at vi ikke skal være redde men bare tro! Hele bibelen er funn av mennesker som våget å stole på Gud ved å tro at det Han sa skulle skje. Tro er nøkkelen til å åpne opp for at Gud kan virke iblant oss.

2.Timoteusbrev. 4.7: "Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen."

Paulus levde et meget spennende liv etter at han kom til tro på Jesus. Han opplevde at Gud gjorde enorme mirakler gjennom hans tjeneste, og man kan lett tenke at det var lett for Paulus å tro. Samtidig så understreker Paulus at han hadde bevart troen! Dette kommer nok av at troen først og fremst et valg, man må velge å tro.

Hebreerbrevet 11.1: "Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser."

Tro er i en dimensjon over fornuft, følelser og menneskelige begrensinger og fatteevne.

- Vi kan ikke se Jesus, men vi tror at han lever og er Guds sønn og verdens frelser!
- Vi var ikke tilstede når Gud skapte verden, allikevel tror vi at Gud er skaperen av alt liv!
- Vi kan ikke se livet etter døden, men allikevel tror vi på en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor!
- Vi var ikke tilstede og så at Jesus døde, og at han oppstod igjen, allikevel tror vi at Gud oppreiste Jesus på den tredje dagen, at han overvant døden og at han lever i dag!
- Vi var ikke tilstede når Bibelen ble nedskrevet, allikevel tror vi at det er Guds eget ord!
- Vi har ennå ikke opplevd at Jesus har kommet igjen for andre gang, allikevel tror vi at det nærmer seg at Kongenes Konge snart skal komme tilbake til jorden og hente hjem hver dem som tro!

Markus evangelium 11.23-24: "For sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: "Løft deg og kast deg i havet!" og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. 24 Derfor sier Jeg dere: Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere."

Vær ikke redd, bare tro!

 

Bare tro! Bare tro!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda