Bare ett evangelium!

av Arnfinn Clementsen

Gal 1:11-12 Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt
forkynt av meg, ikke er menneskeverk.
Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.

Innledning: Paulus brev til Galataerne – skrevet ca år 49 e. Kr,
Galatia: Romersk provins fra kyst til kyst i det sentrale Tyrkia.
Paulus grunnla menigheter i den sørlige delen ved sin første misjonsreise;
i Antiotika, Ikonium, Lystra (Timoteus hjemby), og Derbe (Apg 13-14).

Kamp om evangeliets sannhet
Paulus er hovedforfatteren i NT, men Galaterbrevet er kampbrevet!
Kol 1:25 forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere, å fullføre Guds ord
Skrevet samme år som det berømte Apostelmøtet i Jerusalem (Apg 15,19+28)
En alvorlig situasjon i menighetene i Galatia. Det kristne budskapet var truet i sine grunnvoller! Lærere var kommet inn som krevde at de hedningetroende skulle la seg omskjære og holde loven - judaistene. Tro på Jesus og evangeliet var ikke lenger nok! Brevet er et oppgjør med loviskhet og selvstrev som erstatning for ekte vare!

2. Bare ett evangelium
Gal 1:1-10 6 Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium,
7 skjønt det ikke finnes noe annet -
Det er bare ett evangelium! Paulus var fleksibel - alles tjener,
men ingen kompromiss med budskapet - evangeliet!
Selv ikke en engel fra himmelen kan forandre evangeliet!
Hva er et annet evangelium?
Et evangelium som bygger på hva som helst annet enn det som Jesus har gjort!
Et evangelium som legger noe til eller trekker noe fra det Jesus har gjort!
Et evangelium som blander inn det minste av loven, selvstrev eller egne gjerninger
som grunnlag for vår frelse eller vårt kristne liv!
Et evangelium som vektlegger menneskers åpenbaringer, spesielle manifestasjoner ,
menneskelig visdom eller dyktighet , slik at det skygger for Jesus.

3. En åpenbaring av Jesus
Gal 1:11-12 11 Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt
forkynt av meg, ikke er menneskeverk.
12 Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.
Apg 9:1-5 5 Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han
som du forfølger
Fil 3:7-10 7 Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap..

Avslutning: På høy tid med en ny tid for evangeliet i hele vårt land.
Kristenliv, menighetsliv , tjeneste og bønn blir totalt forandret når vi baserer det 100%
på det som Jesus har gjort for oss - og gitt til oss - av bare nåde!
Det forandrer våre holdninger til menneskene omkring oss fordi vi ikke lenger
bedømmer mennesker ut fra hva de har gjort eller gjør - men ut fra hva Jesus har gjort - det skaper "vekstkultur"

 

 

Bare ett evangelium! Bare ett evangelium!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda