Bare du kan tale til dine fjell

av Arnfinn Clementsen

Vi møter alle utfordringer som kan føles som store fjell i våre liv. Hør Arnfinns tale om hvordan du ved hjelp av din tro, dine ord, og Guds hjelp - kan skape forandring!

 

Mark 11:22-23 
Og Jesus svarte dem: «Ha tro til Gud! Sannelig, jeg sier dere:
   Om noen sier til dette fjellet: 'Løft deg og kast deg i havet!' og han ikke tviler i
   sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik.

 

So Jesus answered and said to them, "Have faith in God. For assuredly, I say

  to you, whoever says to this mountain, 'Be removed and be cast into the sea,'

  and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be

  done, he will have whatever he says.

 

Åpning/ Introduction:
Vi møter alle fjell i våre liv/ We all meet montains in our lives

 

1.     Ikke lat som fjellet ikke er der / Do not pretend that the mountain is
    not there

 Ikke fornekt realiteter! Do not denie realities
 De største fjell er ikke det som skjedde - eller omstendighetene,
     men i våre egne sinn

The biggest mountains is in our own minds!

 

2.     Ikke prøv å flytte fjellet i egen kraft / Do not try to move the mountain
   in your own strength

 Ikke prøv å / Do not try to:
 - klatre over - climb over
 - borre en tunnell igjennom - make a tunell 
 - gå rundt det - walk around it
Vi blir utslitt av å gjøre det i vår egen kraft
We get exhausted by doing it in our own strenght

3. Ikke bosett deg ved fjellet / Do not settle at the mountain

Vi trenger alle hjelp, snakke med noen; vennskap, forbønn osv.,
 men fjellet må ikke bli "vår bolig"
We all need help and prayers, but do not settle at the mountain
Jesus sa ikke at vi skulle snakke om fjellet, men til det!
Jesus did not say; talk about it, but talk to it!

 

4. Bruk din tro / Use your faith

Mark 11:22-24  Og Jesus svarte dem: "Ha tro til Gud! (Ha Guds tro)"
Du har Guds tro i deg ved Den Hellige Ånd
You have faith within you by the Holy Spitit

Matt 17: 20   tro som et sennepsfrø - faith as a mustard seed

5.Bare du kan tale til ditt fjell / Only you can speak to your montain

Ord har makt - Words have power
Vi har alle vårt originale fingeravtrykk - og stemme / Fingerprint - voiceprint

Vi har alle ansvar og autoritet I våre egne liv
- vi kan snakke til våre fjell

We all have responsibility and authority in our own lives
- we can speak to owr mountains

 

Avslutning/ Closing:
Det kommer en forandring - Fjellene må flytte seg!

It will be a change - The moutains must to move

 

Samtale/ Conversation

 - Samtal om punkt 1-5 i talen

- Talk about point 1-5 in this sermon

 

 

Bare du kan tale til dine fjell Bare du kan tale til dine fjell

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda