Balanse

av Sten Sørensen

Tenk om ikke solen var i den posisjon som den er i. Med noe dreiing ville enten vannet bli til is eller vannet ville fordampe. Men nå er alt i rett balanse. En stor del av livet består av å finne den rette balansen.

 

Balansens kunst

I dag er vi samlet om boklanseringen: Biografien: «Tøffe tider» skrevet av vår høyt elskede og respekterte bror, Arnfinn Clementsen. Når jeg tenker på min venn og bror, Arnfinn, tenker jeg på en Herrens tjener som er balansert. Han befinner seg ikke ved ytterkanten, men i balansens kraftfulle sentrum. I dag vil jeg derfor tale om balansens kunst:

En stor del av livet består av å finne den rette balansen. Balanse mellom hvile og arbeid. Mellom spising og aktivitet. Mellom å være travel og ta tid med familien. Balanse mellom kirkegang og fritid. Osv.

Tenk om ikke solen var i den posisjon som den er i. Med noe dreiing ville enten vannet bli til is eller vannet ville fordampe. Men nå er alt i rett balanse.

I hjemmet er det viktig med rett og balansert kosthold. Vi trenger både kjøtt, fisk og grønnsaker. Dessert bare om helgene. Grovbrød til hverdags og noen ganger ei god kake.

Også i menigheten må det være balanse. Balanse mellom glede og alvor. Mellom forkynnelse fra evangeliene og undervisningen fra brevene. Vi trenger inspirasjonsforkynnelse, men også undervisning til å vokse på. Vi trenger balanse mellom nytt og gammelt (Matt 13,52).

Også i utøvelsen av nådegaver må det være balanse. Har vi tunger må vi også ha tydning. Den profetiske tale må være balansert mellom både oppbyggelse, formaning og trøst (1 Kor 14,3).

Det må altså være sunn kost både i livet og i menigheten. Bibelen er tydelig på at kjærligheten er den store kjerneverdien i kristenlivet. 1 Kor 13, 13. Paulus formaner at vi må la alt skje i kjærlighet. La oss derfor se nærmere på balansen i kjærligheten. Christian Schwarz skriver i sin bok "Kjærlighetens tre farger", om tre sider ved kjærligheten: Rettferdighet, nåde og sannhet, og han viser hvordan "Åndens frukt" (Gal 5,22) kan forstås i relasjon til disse.

Rettferdighet - Jakob står som et godt eksempel på denne siden ved kjærligheten, se Jak 1, 22. Man kan ikke være rettferdig om man ikke deler med andre.  Åndens frukt som uttrykker rettferdighet er derfor overbærenhet og godhet. Om denne siden ved kjærligheten imidlertid får for mye fokus, vil det føre til loviskhet, nådeløshet og gjerningskristendom. Rettferdigheten må balanseres av sannhet og nåde.

Nåde - Paulus er et godt eksempel her, se Ef 2, 8. Åndens frukt som uttrykker nåde er glede, ydmykhet og overbærenhet. Der Guds nåde får råde vil det også være glede og rauset. For mye fokus på nåde vil imidlertid føre til villfarelse, svermeri og liberalisering der alt er greit. Nåden må balanseres av rettferdighet og sannhet.

Sannhet - Johannes er det gode eksemplet her, se 1. Joh 1,8-10 og 2,4. Åndens frukt som uttrykker sannhet er trofasthet - mot sannheten og Ordet - og selvbeherskelse, dvs. at man demper seg selv og sitt ego og gir sannheten rett. For mye fokus på sannhet fører til at man slår folk i hodet med sannheten og at man blir hard og dømmende. Sannhet må balanseres av rettferdighet og nåde.

Balansert kjærlighet bygger opp og styrker våre relasjoner, både oppover og utover. En sunn menighet har balanse og den vil vokse og oppleve naturlig og overkommelig kirkevekst! En naturlig vekstkraft vil skapes i menigheten som er mye sterkere enn alle markedsføringsteknikker i verden.

La meg avslutningsvis få nevne: Noen tror at balanse er det samme som kompromiss. Det er det slett ikke. Kompromiss er å slå litt av her og der. Balanse derimot styrker saken og gjør den mer sunn og sterk! At Gud har skapt oss mennesker med ånd, sjel og kropp forteller om denne flotte balansen.

Har du merket at når vi blir syk og svak, kan vi miste balansen og alt begynner å gå rundt for oss. Da er det godt å få lagt seg til balansen kommer tilbake. Det er et enormt kraftsenter i det å være balansert. Der er Gud med sin allmakt og skaperkraft! Gud er i full balanse, derfor kan vi stole på Ham!

Den som er i balanse kan møte framtiden på en rett måte. Den har nemlig hjertet i Himmelen og føttene på jorden. Jeg har tro på balansens kunst!

 

 

 

Balanse Balanse

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda