BEUNDRER ELLER ETTERFØLGER

av Aaron Young

Aron Young (29) har vært ungdomspastor i Hillsong, Australia og Kiev (Russland). Han er i dag menighetsplanter sør for Seattle. Aron Young taler om forskjellen på å være en beundrer / "fan" og en etterfølger av Jesus. En beundrer vil trekke seg når livet butter. En etterfølger vil holde fast på tross av egen svakhet og stryke. En av de fantastiske konlusjonene Aron trekker frem er at en troendes svakheter er muligheter for Gud til og vise sin kraft og herlighet. Denne preken, tolket av pastor Tormod tror vi kan være en glede og høre!
BEUNDRER ELLER ETTERFØLGER BEUNDRER ELLER ETTERFØLGER

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda