Av nåde - ved tro

av Thomas Ims

"Romerne 5;17 snakker om å ta imot nådens overflod og rettferdighetens gave. Ikke nåde i passe mål, akkurat nok, tilmålt - men nåde i overflod. Denne nåden - denne Guds ufortjente favør og velvilje over våre liv - vil skape og produsere forkjellige ting i livene våre; dersom vi tar imot nådens overflod og tror på dens effekt - ikke ved gjerning og krav, men AV NÅDE, VED TRO. Og troen vokser ved å Guds Ord og ved en personlig relasjon med Jesus."

 

 

"Romerne 5;17 snakker om å ta imot nådens overflod og rettferdighetens gave. Ikke nåde i passe mål, akkurat nok, tilmålt - men nåde i overflod. Denne nåden - denne Guds ufortjente favør og velvilje over våre liv - vil skape og produsere forkjellige ting i livene våre; dersom vi tar imot nådens overflod og tror på dens effekt - ikke ved gjerning og krav, men AV NÅDE, VED TRO. Og troen vokser ved å Guds Ord og ved en personlig relasjon med Jesus."

Av nåde - ved tro Av nåde - ved tro

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda