Av nåde - ved tro

av Thomas Ims

"Romerne 5;17 snakker om å ta imot nådens overflod og rettferdighetens gave. Ikke nåde i passe mål, akkurat nok, tilmålt - men nåde i overflod. Denne nåden - denne Guds ufortjente favør og velvilje over våre liv - vil skape og produsere forkjellige ting i livene våre; dersom vi tar imot nådens overflod og tror på dens effekt - ikke ved gjerning og krav, men AV NÅDE, VED TRO. Og troen vokser ved å Guds Ord og ved en personlig relasjon med Jesus."

 

 

"Romerne 5;17 snakker om å ta imot nådens overflod og rettferdighetens gave. Ikke nåde i passe mål, akkurat nok, tilmålt - men nåde i overflod. Denne nåden - denne Guds ufortjente favør og velvilje over våre liv - vil skape og produsere forkjellige ting i livene våre; dersom vi tar imot nådens overflod og tror på dens effekt - ikke ved gjerning og krav, men AV NÅDE, VED TRO. Og troen vokser ved å Guds Ord og ved en personlig relasjon med Jesus."

Av nåde - ved tro Av nåde - ved tro

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda