Amazing Love

av Jan Inge Espedal

 

"Amazing love"
1. Johannes 4.19: ”Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.”
Vår kjærlighet til Gud er grunnleggende en respons på Hans grensesprengende nåde og kjærlighet mot oss. Kristenlivet blir slitsomt hvis utgangspunktet er alt vi må gjøre for Gud. Når hovedfokuset er hva Gud har gjort for oss blir vår tilbedelse preget av takknemlighet og glede, og vi gjør ikke ting fordi vi må, men fordi vi ønsker det. I Johannes evangelium omtaler forfatteren Johannes seg fem ganger som; ”den disippelen som Jesus elsket”. Dette viser oss at hovedfokuset til Johannes var Jesu kjærlighet til ham, og ikke motsatt. Når denne sannheten blir etablert i våre sinn, at vi er ”disippelen som Jesus elsker,” vil kristenlivet være preget av letthet og glede.

Amazing Love Amazing Love

Tilbake til talereferater

 

 

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan

av Sajid Christoffer Paul

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan Fokus på forfulgte kristne i Pakistan