Alt på grunn av Jesus

av Arnfinn Clementsen

"Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet." 2. Kor 5:21

 

Alt på grunn av Jesus
All because of Jesus

- Arnfinn Clementsen

2Kor 5:21   Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

2Kor 5:21   He made Him who knew no sin to be sin for us,
    that we might become the righteousness of God in Him (NKJV)

 

Innledning: Identitet og image / Identity and image
* Identitet
       - hvem vi er på innsiden - who we are on the inside

* Image                        - hvordan vi er på utsiden - who er are on the outside

2Kor 5:17  i Kristus, er en ny skapning
                 in Christ - a new creature


1. Din nye identitet i - I Kristus
   Your new identity - in Christ
I Kristus - Kristus i oss
In Christ - Christ in us

Rettferdighet - din nye identitet

Righteousness - your new identity

Ny identitet - Ikke lenger synder, men rettferdig
* Rettferdiggjørelse/ Justification
  - din posisjon - I Kristus - det er gjort!
  -  your position - in Christ - it is done!
* Helliggjørelse/ Santification
  - din tilstand - vokse - prosess - Kristus i deg
  - your stand - growing - prosess - Christ in you

 

2. Rettferdiggjort - alt på grunn av det Jesus har gjort
 Righteous - all because of what Jesus has done

Rom 3:21-28

Rom 5:1-2  + 6-10

 

3. Nødvendig å forstå budskapet om rettferdighet/

Important to understand the message about righteousness
Hebr 5:12-133

 


For samtale / For conversation:

  • Forskjell på rettferdiggjørelse og helliggjørelse
  • The difference between justifcation and santification
  • Hvorfor er det så viktig å være etablert i Guds rettferdeighet
  • Why is it som important to be established in the righteousness of God 

 

Alt på grunn av Jesus Alt på grunn av Jesus

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda