Alltid gode nyheter

av Arnfinn Clementsen

Rom 1:16-17

Vår verden er full av dårlige og negative nyheter.
Mord, voldtekt, krig, naturkatastrofer, moralsk forfall, økonomisk utroskap, helsekøer, skillsmisser, synkende boligpriser - og slik kunne vi fortsette…….
Religion er også dårlige nyheter; det handler om at du ikke er god nok, du strekker ikke til, du må ta deg sammen og forbedre deg, gjøre gode gjerninger osv..

 

Rom 1:16-17

Vår verden er full av dårlige og negative nyheter.
Mord, voldtekt, krig, naturkatastrofer, moralsk forfall, økonomisk utroskap, helsekøer, skillsmisser, synkende boligpriser - og slik kunne vi fortsette…….
Religion er også dårlige nyheter; det handler om at du ikke er god nok, du strekker ikke til, du må ta deg sammen og forbedre deg, gjøre gode gjerninger osv..
Evangeliet er totalt annerledes! Evangeliet er gode nyheter!
Ingen baktanker, ingen skjult agenda, ingen ting med liten skrift i kontrakten!

1. Evangeliet betyr gode nyheter.
Å forkynne evangeliet eller å evangelisere betyr å annonsere gode og gledelige nyheter.

2. Hvilke gode nyheter handler det om?
Nyheten om hva Jesus har gjort for alle mennesker!

Rom 1:16-17: For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror,……
For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro….

Evangeliet/ evaggelion - godt budskap, gledelig budskap, gode nyheter
Kraft/ dynamis - kraft / dynamiit
Frelse / soteria, sozo - redde, utfri, berge, helbrede, gjøre hel
Tro / pistevo - tro, fast tillit, være overbevist
Åpenbares/ apokalypto - avdekke slik at det som har vært skjult, blir synlig
Rettferdighet / dikaios - 100 % rettferdighet pga det Jesus har gjort
.
3. Evangeliet – eller et annerledes evangelium?
Gal 1:6 et annerledes evangelium, som slett ikke er et annet
Evangeliet + ”hva som helst” i tillegg blir et annerledes evangelium


Avslutning: Vi trenger på nytt å få se hva Jesus har gjort
Efes 3:18 …i stand til å fatte, sammen med alle de hellige,
hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er

Alltid gode nyheter Alltid gode nyheter

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda