Abrahams tro – er din tro!

av Tormod Røyland

”Mot håp trodde han (Abraham) med håp”. Hva betyr det? Da alt menneskelig håp var ute på grunn av Abrahams høye alder, Saras ufruktbarhet og en rekke umulighet omstendigheter, trodde Abraham
med håp. Guds håp! Det håpet har sin utspring i Guds vesen og hans guddomlige karakter. Den allmektige Gud som gjør de døde levende og nevner det som ikke er som om det er. Bli med når pastor Tormod Røyland utforsker sannheter om TRO og bli inspirert i ditt trosliv!...

Heb 11:6: Tro behager Gud! Han lønner!
Så kjenner vi ofte at vi kommer til kort - det er troens dilemma: Jeg føler jeg har liten tro, svak tro eller vantro. En mann sa til Jesus: Jeg tror, hjelp min vantro!

Tekst: Rom 4; 13 - 21

I
Tro er nåde - ikke prestasjon

1. Tro kom med Jesus: Hebr 12; 2: JESUS; troens opphavsmann og fullender.
- I vår ufullkommenhet, så fungerer tro når vi fokuserer på Jesus og Guds ord
- Nåden er alltid Kristusfokusert. Troen er også Kristusfokusert.
2. Tro kan ikke fungere gjennom lov og krav. Hvorfor?
- Loven (10 bud) er menneskesentrert: "DU skal - DU skal ikke".
3. Alle står alltid i fare for å bli menneskesenteret og menneskefokusert i sin trosvandring. Men "lov" og "nåde" er motsetninger:
- Loven vesen er: Eget arbeid - egne gjerninger - lovens krav - selvsentrert liv - lovbrudd og urettferdighet
- Nådens vesen er: Ingen egne gjerninger - men nåde gjennom Jesus - Kristusfokusert liv - TRO og rettferdighet!
- Du bestemmer hvor du vil ha ditt fokus! En moden kristen bygger tro i sitt liv som en "åndelig refleks".

II
Gudsbildet er avgjørende!

1. Hvem tror du på? Gud! Faderen!
- Han er trofast, han er kjærlighet, han er vår rettferdighet, han er vår gode Far som forsørger oss, han er vår helbreder.
- Mennesker kom til Jesus og trodde på Ham fordi de trodde at han kunne.
2. Hvordan får du en sterk og levende tro? Ved å lese og leve i Guds ord!
- Rom 12,2 Bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn.

Hva har skjedd når troen blir svak?

- Et faktum at troen kan bli svak. Om Abraham sier Bibelen: "Uten å bli svak i troen"
- Svak tro = liten tro: Store omstendigheter - men en liten Gud
- Sterk tro = stor tro: Store omstendigheter - men Gud er STØRRE enn omstendighetene.
Tro på din tro - tvil på din tvil. Jeg velger å tro hver dag!

Forholdet mellom tro og bønn

1. Be ut Guds ord - be Guds vilje over mennesker.
- Be i henhold til: Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner* komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse.
Fil 4:6
- Takksigelsen overlater bønneemnet til Gud. Nå har det Hans problem!

2. Gud kommer aldri til å kreditere eller oppmuntre deg for din tvil eller svake tro (det er religiøsistet). Men han vil alltid bringe deg fra vantro og svak tro til en mirakuløs tro!

3. Når vi ikke får det vi tror - hva da? Det opplever vi alle. Vi kan bli skuffet. Hva da? Hvil i sannheten om at
- "Du (sønn / datter) er alltid hos Meg..".
- For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren.
Derfor, enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Rom 14:8

Avslutning:

Avslør tvilen i ditt eget liv (selvsentrert og lovisk tro).
Velg å tro hver dag (i en moden kristen blir det mer og mer en åndelig refleks) og innta ved Den Hellige Ånds hjelp en ny troens holdning i ditt bønneliv.

 

Abrahams tro – er din tro! Abrahams tro – er din tro!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda