ADVENT - EN LIVSSTIL!

av Tormod Røyland

Med advent så kommer julestemningen. For mange er det ensbetydende med gode tradisjoner og førjulsglede for barn og voksne. Advent og jul har ofte med seg tradisjoner som kan binde familien sammen. Det er flott!
Advent betyr ”komme” – Betyr også: Forbredelsestid og forventningstid. For hva?

1. Julen. Minnes Jesus som kom!
Praktisk og travel tid for mange.
Mat - julerengjøring - gaver - kort og besøk.
Men mer enn det:

2. Jesu 2. komme! Han skal komme igjen som KONGEN!
- Jesus skal herske som konge fra Jerusalem i 1000 år.
- Store finalen hvor det blir en "ny himmel og en ny jord".

3. For en kristen er hver dag en forberedelsestid og en forventningstid for Jesu 2. komme.
- Jesus kommer snart!!
- Vente på ham med iver: ..mens dere med iver venter på åpenbaringen av vår Herre Jesus Kristus (1. kor 1;7)
- Advent er derfor en livsstil!!

4. Hva sier Guds ord om denne livsstilen?
- Det er en forbredelsestid. Gud forbereder oss!
Rom 13; 11 - 14 (Teksten).
- Våkne opp av søvnen! I betydn. likegyldighet.
- Legg av mørkets gjerninger
- v 13 (sømmelighet- våg å være positiv annerledes) - v 14 (ikke plei kjødet - ikke gi etter for
materialismens ånd)
- Ikle dere lystes våpen - ikle dere Kristus.

- Derfor: Adventstiden før Jesu gjenkomst er en
hellighetstid - kompromissene i våre liv avsløres, og vi omvender oss fra våre skjulte synder.
- Tilstanden i menigheten avgjør om menigheten oppfyller sin hensikt - vinne verden for Jesus, eller ikke...

- Charles Finney: "Hvorfor skjer det så mye, og hvordan samler du så mye folk?" Jeg "setter meg selv i brann", så kommer mennesker for å "se meg brenne".

5. En våken kristen er ikke en kristen som har fokuset på synden, men fokus på Kristus!
- Hvor langt unna kan jeg leve fra Kristus og likevel kalle meg en kristen? Nei - hvor nærme går det an å leve..?
- Frankrike: Meteren - orginalen. Den norske meteren sammenliknes med jevne mellomrom med originalen.
- Vi trenger også å "måle" vårt litt mot Jesu liv. Han er standarden.
- De gamle vekkelsesforkynnerne stilte spørsmål som hjalp folk å speile sitt liv med standarden:

1) Har vi tilgitt enhver? Er det noe kiv, forakt, hat eller fiendskap i våre hjerter? Bærer vi på misunnelse i våre hjerter, og har vi nektet å la oss forlike?

2) Blir vi vrede? Er der noe som reiser seg i oss? Legger vreden sitt tak på oss til sine tider?

3) Finnes det noen følelse av sjalusi? Når andre blir foretrukket fremfor oss, gjør det oss misunnelige og ubehagelige?

4) Blir vi utålmodige og irriterte? Er det småting som gjør oss oppfarende og tirrer oss?

5) Har vi vært uærlige på noe område i vårt daglige liv?

6) Utøver vi kritikk som er hard og streng? Finner vi alltid feil og leter vi etter andres skrøpeligheter?
...
12) Skammer vi oss over å bekjenne Jesus offentlig?

13) Er våre sjeler tynget av nød for menneskers frelse?'

6. Kraften til å leve et hellig liv er i nåden!
- Ikle dere Kristus
- Ikle dere lysets våpen: Våpnet har et merke:
Det er Åndens kanon - kolossal eksplosivitet og gjennomslagskraft - trenger igjennom de tykkeste murer: Nåde!

 

ADVENT - EN LIVSSTIL! ADVENT - EN LIVSSTIL!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda