2017 - Ett år av vekst!

av Tormod Røyland

I starten på det nye året har vi våget å utrope 2017 til et år av vekst! Gud vil se vekst og forandring i våre liv!
Som kristen er du en nye skapninger i Jesus Kristus, og fylt av Den Hellige Ånd – det er grunnlaget for positive forandringer og ny vekst. Det kan vi frimodig tro på og be om. Men hva er vekst?

Fra Gudstjenesten i Karismakirken – 01 01 2017
Bibeltekst: Joh 15; 1 – 9

1. VEKST
a. Hva er ikke kristen vekst?

Vekst er ikke å ta seg sammen for å få til kristenlivet i egen kraft.
Vekst er ikke det samme som å være aktiv og travel.
Vekst er ikke det samme som å føle godt
Vekst skjer ofte gjennom motgang, smerte, prøvelser og motstand. 1. Pet 1; 6-7
b. Hva er kristen vekst?
Det er når retningen på livet vårt er til Jesus og mot Jesus, på tross av styrke eller svakhet, tro eller tvil, seier eller nederlag, ser er retningen alltid mot Jesus. 1.Tim 4; 7
Vi trenger alle å si: «Jesus; jeg trenger deg. Virk i mitt liv ved din Ånd!»
Så må «gartner Gud» få beskjære og stelle med oss! DET ER EN VIKTIG SIDE AV NÅDE!
Ords 4; 18 De rettferdiges sti er som morgenlyset, som stadig vokser til dagen kommer.

2. HVA HINDRER VEKST
a. Ord og praksis har ulik retning.
Eksempel: Jeg sier at jeg skal til Oslo, men kjører mot Trondheim…
Jesus sier: «På fruktene skal treet bedømmes». Det betyr at vi bedømmes på hva som kommer fra våre liv, og ikke vår bekjennelse.
b. Synd og stolthet hindrer vekst
Jak 4; 6: Men nåden han gir, er større. Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

3. HVORDAN VOKSE?
a. Ved kraften i Guds NÅDE

Joh 15; 3: Ordet forvandler
Rom 3; 24 Vår posisjon i Kristus er kilden for all åndelige og sann vekst.
b. Den troendes holdning og respons må være
- et villig hjerte
- tro på å «bli i meg – så blir jeg i dere

Når retningen i våre liv peker mot Jesus – da vil det skje forandring, vekst og vi bærer fruktene til ære for Gud og mennesker.
La Gud være Gud i ditt liv i den sesongen du er i nå! Gud gi vekst!
La oss sammen tro Gud for at 2017 skal bli et år av vekst!


Til samtale og refleksjon:
1. Hva er kristen vekst?
2. Et år frem – hva ville du feiret av forandring i ditt liv? Kan du be om at det skal skje?

2017 - Ett år av vekst! 2017 - Ett år av vekst!

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda