100% nåde!

av Arnfinn Clementsen

Guds nåde og rettferdighet må etableres, ikke bare som en teoretisk sannhet, men som en kraft i livet!

 

Innledning: Guds nåde

   Nåde / "charis" (chara-glede) betyr noe som vekker glede, noe tiltalende, godhet, velvilje, særlig ufortjent og ofte uventet godhet


Ef 2:8-9  For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av
     dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle   
     rose seg.

Rom 11:6  Og er det ved nåde, da er det ikke lenger av gjerninger.

     Ellers er ikke nåden lenger nåde. Men hvis det er av gjerninger, er det
     ikke lenger nåde. Ellers er heller ikke gjerningen lenger noen gjerning.

 

1.     Nådens tid

Jesus kom med nådens år/ nådens tid

Luk 4:18-19  18Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å

forkynne evangeliet for de fattige...........

19 for å rope ut et nådens år fra Herren

 

2.     Frelst av nåde og bare nåde

Rom 3:24         Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved      forløsningen, den som er i Kristus Jesus

100% rettferdig i Kristus - gjennom nåde
Gud ser deg gjennom Jesus som om du aldri har gjort noen synd

Vår forståelse av kristenliv, menighetsliv , tjeneste og bønn blir totalt forandret når vi baserer det 100% på det som Jesus har gjort for oss

- og gitt til oss - av nåde!

Gal 2:20-21       20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg
     som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet,
     lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for
     meg. 21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For om rettferdighet kommer ved
     loven, så døde altså Kristus forgjeves...

 

3.     Nåde uten kompromiss forandrer våre liv

Guds nåde og rettferdighet må etableres, ikke bare som en teoretisk
    sannhet, men som en kraft i livet

Kompromissløs nåde - 100 % nåde - gir vekst og seier i våre liv

Rom 5:21         for at slik som synden hersket ved døden, slik skal også
     nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre

Tit 2:11-12 For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart,

    og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og
     verdslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende
     tidsalder

 

Avslutning: Ta imot Guds nåde

 

 

 

100% nåde! 100% nåde!

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda