100% hellig

av Jan Inge Espedal

1. Korinterbrev 1, 1-3
Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenes hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn – han som er deres og vår Herre: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

Paulus åpner brevet til menigheten i Korint med en hilsen: «dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige...» Her ligger det en stor skatt, bare med å forstå at de som var i menigheten i Korint allerede VAR helliget i Jesus Kristus. Det var ikke noe de skulle bli, men på grunn av Jesu forsoningsverk så var de allerede gjort rene. De hadde fått tilgivelse for syndene, de hadde mottatt nåde de var gjort hellige, bare på grunn av deres tro på Jesus.

Hver den som tror på Jesus, stiller i samme kategori som menigheten i Korint. Ved troen så mottar man 100% hellighet i Jesus Kristus. Dette er et grensesprengende og meget oppløftende budskap! Når man er vasket ren, kan man ikke bli renere.

Men Paulus skriver også; «...og kalt til å VÆRE hellige...». Selv om identiteten deres VAR 100% hellige, så utfordret Paulus dem til å la helligheten få vise igjen i livsstilen. Han utfordret dem til å leve hellige liv!

Hver Jesus-troende er kalt til å ha en 100% hellig identitet i Jesus, samtidig som man streber etter å leve hellige liv. Denne tosidigheten er grunnleggende for å kunne hvile i Guds nåde og hellighet, samtidig som man tar valg om å leve liv med høyhet og integritet.

Romerbrevet 6, 1 - 2

Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den?

Paulus gjør det tydelig at selv om vi frelst av nåde skal vi på ingen måte fortsette å synde. Han gjør det klart at som kristne er man kalt til å leve et helt annet liv. Vi kan lære mye av bibelens David. Han var en ung gjetergutt, som levde et liv i nærhet og overgivelse til Gud. Han opplevde å bli salvet til å bli Konge, han gikk fra å være anonym til å bli en kjendis ved å ta livet av kjempen Goliat. Han demonstrerte en enorm karakter med å vise Saul nåde, selv om Saul gang på gang forsøkte å ta livet av David.

Men David hadde, slik som alle mennesker har, et svakt område. Til tross for en hellig livsstil, faller David grovt på grunn av hans svakhet for damer.

2.Samulsbok 11, 2 - 5
David ender opp med å være utro med en gift kvinne, gjøre henne gravid og dreper ektemannen hennes.

Salme 51

David blir irettesatt av profeten Natan og David tar en kvalitetsendring i livet. David ber Gud om nåde og velger å leve et hellig liv. Det var ubehagelig for David at Natan «avslørte» synden som David hadde gjort. Samtidig var denne person som snakket rett inn i livet til David sannsynligvis den store redningen for Davids videre liv.

1. Kongebok 1, 1 - 4

Selv på slutten av livet ser vi at David hadde valgt en hellig livsstil som preget hvordan han levde på.

Heb 12, 14 - 15

Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Se til at ingen går bort fra Guds nåde!


Aktuelle spørsmål til livsgruppesamlinger:

Hvordan kan du etablere enda tydeligere sannheten om at du er 100% hellig i Jesus Kristus?
Hvilke områder i livet ditt trengs å bli enda mer helliggjort, og hvilke tiltak kan du iverksette?
Hvordan kan du finne en person som du kan være åpen med om synder og svakheter i livet ditt?

 

100% hellig 100% hellig

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda