"Reisevirksomhet"

Oversikt over oppdrag og "tjenestereiser" for pastor Tormod. Takk for forbønn!

 

 

 

Hva betyr Guds rettferdighet i ditt liv?

av Arnfinn Clementsen

Hør talen fra sommermøtet her

Les mer..

Hva betyr Guds rettferdighet i ditt liv? Hva betyr Guds rettferdighet i ditt liv?