"Reisevirksomhet"

Oversikt over oppdrag og "tjenestereiser" for pastor Tormod. Takk for forbønn!

 

 

 

Gudstjeneste

av Svein Egil Fikstvedt

Hør talen fra gudstjenesten her.

Les mer..

Gudstjeneste Gudstjeneste