"Reisevirksomhet"

Oversikt over oppdrag og "tjenestereiser" for pastor Tormod. Takk for forbønn!

2016

21. - 22. januar   Lederkonferansen i OKS, Oslo

4. - 7. februar   LED16Nasjonal, Oslo Convention Centre

10. mars      Nettverksmøte i KLN (Kristent Ledernettverk), Gardermoen

2.- 3. juni     Årsmøtekonferansen for Pinsebevegelsen. Oslo. 

9. - 17. juli     Sommerstevne; Sarons Dal, Kvinesdal. Pastor Tormod taler onsdag 13. juli, formiddag.

8. sept      Nettverksmøte i KLN (Kristent Ledernettverk), Gardermoen

17. sept           Led16Rogaland, i Kristen Tjeneste, Forus

 

 

Guds Ord og Guds kraft

av Tormod Røyland

Alle troende og kirken i den vestlige verden påvirkes av presset mot troen fra samfunnet. Misforstått toleranse, vitenskap som uttaler seg i trosspørsmål, det sekulære og religionsnøytrale samfunnet har en voldsom påvirkningskraft på mennesker og påvirker også kirken. Kirken står i fare for å bli en sosial og hyggelig koseklubb hvis vi ikke holder fast på dens identitet og oppdrag.

Les mer..

Guds Ord og Guds kraft Guds Ord og Guds kraft