"Reisevirksomhet"

Oversikt over oppdrag og "tjenestereiser" for pastor Tormod. Takk for forbønn!

 

 

 

Liv fra det indre menneske

av Arnfinn Clementsen

Hør talen fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Liv fra det indre menneske Liv fra det indre menneske