"Reisevirksomhet"

Oversikt over oppdrag og "tjenestereiser" for pastor Tormod. Takk for forbønn!

 

 

 

Tilgjengelig for Gud

av Tormod Røyland

Hør talen fra Søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Tilgjengelig for Gud Tilgjengelig for Gud