"Reisevirksomhet"

Oversikt over oppdrag og "tjenestereiser" for pastor Tormod. Takk for forbønn!

 

 

 

Tro og bekjenn

av Jan Inge Espedal

Hva man velger å stole på (tro), og hva man velger å si (bekjenne), vil avgjøre fremtiden!

Les mer..

Tro og bekjenn Tro og bekjenn