"Reisevirksomhet"

Oversikt over oppdrag og "tjenestereiser" for pastor Tormod. Takk for forbønn!

 

 

 

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan

av Sajid Christoffer Paul

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Fokus på forfulgte kristne i Pakistan Fokus på forfulgte kristne i Pakistan