Jeg tror på ekteskapet!

Alt

 

Ekteskapet mellom mann og kvinne har vært og bør fortsatt være en bærebjelke i vårt samfunn. I dag ser vi at ekteskapets stilling svekkes, og den nye ekteskapsloven vil flytte viktige prinsipper og gudgitte ordninger. Ekteskapet er den rette og beste samlivsform mellom to mennesker - mann og kvinne. Det er ingenting som bygger en nasjon som gode, sterke ekteskap og familier. Troen på ekteskapet må gjenvinnes i vårt land, ikke minst for de kommende generasjoners skyld!

Skilsmissens mulighet
Det ser ut til at mange ikke lenger har tro på at det går an å holde sammen livet ut, og ”kalkulerer” med skilsmissens mulighet. Dessverre blir dette også mer og mer vanlig innen kirke og menighet. Jeg vil advare mot den økende tendens som vi ser til å bruke skilsmisse som ”løsning” på samlivsproblemer.
Tankegangen i vår vestlige verden er hele tiden å finne ”lettvinte” løsninger. Hvis noe ikke fungerer, må man bare finne en annen utvei. Mange er utro mot sin ektefelle fordi man møtte en forståelsesfull og kjærlig person som kom i ens vei. Men gresset er som regel ikke grønnere på andre siden av gjerdet. Mange som har vært igjennom skilsmisser kan fortelle at dette ikke var en enkel og god løsning. Det kan være utfordrende å leve sammen, men prisen for skilsmisse er stort sett mye høyere. Man har valgt en ektefelle, og man skal leve sammen i troskap – livet ut! Samtidig må det være en realisme i forhold til at et godt ekteskap er noe man bygger, og det koster noe for begge parter. Samlivet er fullt av utfordringer, men når viljen til å leve sammen finnes, kan selv store vanskeligheter overvinnes.

Ekteskapet starter ikke på forskudd
I vår tid fremstilles det som helt normalt å leve sammen seksuelt før en er gift. Denne tankegangen har også fått fotfeste i kristne miljøer. Men det er viktig å ikke ta ekteskapet på forskudd. Vielsen er en handlig hvor Gud er tilstede, og der starter ekteskapet samtidig som de to forenes når de gir seg til hverandre seksuelt. De to blir til ett kjød, sier Bibelen. Vi skal også huske at ekteskapet har en offisiell, juridisk side. Det er mer enn en intern avtale mellom to som er glad i hverandre.
”Men det føles bare rett å ligge sammen før vi er gift”, sier mange i vår tid. Et ungt par sa i forbindelse med at de levde sammen før de var gift: ”Vi ber sammen og alt kjennes rett!” Det er viktig å forstå at våre følelser aldri kan overprøve Guds Ord, og selvfølgelig hjelper det heller ikke å be i strid med Guds vilje. Der det finnes erkjennelse vil Gud tilgi, og det er viktig at de som har falt på det seksuelle området før ekteskapet, tar et oppgjør med dette og tar imot tilgivelse, slik at de på nytt kan reise en standard i sitt liv før ekteskapet inngås.

Troen på ekteskapet må gjenvinnes
Jeg skriver ikke dette for å fordømme de som det har gått i stykker for, verken før ekteskapet eller i ekteskapet. Gud er en nådig Gud, og Bibelen har et budskap om forsoning og gjenopprettelse på de ulike områder i livet. Jeg ønsker ikke å legge stein til byrden for de som har vært igjennom en vond skilsmisse. Det finnes dessverre tilfeller hvor det ble umulig å fortsette samlivet. Men selv om det kan ligge en forståelig forklaring bak enkelt tilfeller, forandrer ikke det Guds gode vilje. At kjente predikanter og ledere har blitt skilt er heller ingen unnskyldning for eller godkjennelse av skilsmisse. Selv når eksemplene svikter, står Guds ord fast! Og det er nåde for alle!
Det viktigste er å gi den unge generasjonen som står i startgropen i livet de rette idealer og den hjelp de trenger til å bygge rett i livet. Her må ikke minst menighetene inn på en mye sterkere måte med undervisning og veiledning til unge par.
Troen på det livslange monogame ekteskapet må gjenvinnes i vårt land, ikke minst for de kommende generasjoners skyld!

av pastor Arnfinn Clementsen

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda