Bibelundervisning 14, 21, og 28. mars

DATO:

Torsdag 14. mars kl 19:00 Bønn og Faste | Prayer and Fasting Julius Mba
                                          - veien for alle som vil se mer

Torsdag 21. mars kl 19:00 Et bønneliv som fungerer | A prayer life that works Tormod Røyland
                                           - fra å be tidebønner til bønn i Den Hellige Ånd

Torsdag 28. mars kl 19:00 Din autoriet i bønn | Your authority in prayer Julius Mba
                                           - bønn i Jesu navn

PROGRAM
19:00 Start
19.05 Sesjon 1 - Undervisning
19:30 Spørsmål og kommentarer
19:35 Sesjon 2 - Undervisning
20:00 Pause og mingling
20:10 Sesjon 3 - Undervisning
20:30 Spørsmål og kommentarer
20:40 Oppsummering og avsluttning
20:45 Slutt


Norsk/Engelsk oversettelse | Norwegian/English translation

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda