Fakkeltoget 2018
1. november kl 18:00

Karismakirken står sammen med Åpne dører og FMS (Forum for menighetsledere i Stavanger) om årets fakkeltog.

Fakkeltoget for verdens forfulgte kristne skjer den 1. november kl 18 rundt Breiavannet. Det er et fellesarrangement mellom menighetene i Stavanger, Åpne Dører og Stefanusalliansen. Tema for årets fakkeltog er: «Barn og unge i den forfulgte kirke»

83% ER STERKT BERØRT!

83 % av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfriheten er sterkt eller meget sterkt begrenset. Hvert år ønsker vi gjennom fakkeltog og tilhørende opprop å belyse ulike typer av utfordringer knyttet til disse begrensningene, samt komme med innspill på hvordan Norge kan fortsette å jobbe for større tros- og livssynsfrihet rundt om i verden.

FOKUS PÅ BARN OG UNGE

Årets opprop vil sette fokus på hvordan noen av de mest sårbare rammes av religiøst motivert diskriminering og overgrep – barna til tros og livssynsminoriteter.

Barna utgjør en overveldende prosent av disse som må bære følgene av forfølgelse. De er de mest sårbare. Og konsekvensene varierer; Noen av dem får enda mindre tilgang på allerede begrensede ressursene i samfunnet. Det kan være primære behov som tilgang på mat og vann. For andre, mulighet til skolegang, utdanning, arbeid og deltagelse i samfunnet generelt.

INVITER MED DEG FAMILIE OG VENNER

I disse landene er retten til å utøve sin tro innskrenket, med alt det innebærer; enten det gjelder å leve ut og uttrykke sin tro sammen med andre eller alene. Følgene av å leve ut sin tro kan være store, mange barn mister en eller begge foreldrene; noen steder blir mor kastet ut på grunn av sin tro, troen kan føre til at de havner i fengsel, og i noen tilfeller også drept. Barna sitter igjen alene.

Bli med i årets fakkeltog i til støtte for forfulgte kristne! Gå ikke glipp av denne kvelden! Inviter med deg venner og bli med - la oss tenne våre fakler, lyse opp i høstmørket og sette føtter på vårt engasjement og at vi bryr oss!

Program for fakkeltoget:

17,45          Oppmøte ved paviljongen i Byparken (ved Domkirken)

18,00          Fakkeltoget starter og går rundt Breiavannet

18,30          Møte i Salem med vitnesbyrd, appell, sang og bønn

19,30          Arrangementet avsluttes         

Bli med – utgjøre en forskjell!

Fakkeltog 2018 from Open Doors Norway on Vimeo.

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda