Fakkeltoget 2018
1. november kl 18:00

Karismakirken står sammen med Åpne dører og FMS (Forum for menighetsledere i Stavanger) om årets fakkeltog.

Fakkeltoget for verdens forfulgte kristne skjer den 1. november kl 18 rundt Breiavannet. Det er et fellesarrangement mellom menighetene i Stavanger, Åpne Dører og Stefanusalliansen. Tema for årets fakkeltog er: «Barn og unge i den forfulgte kirke»

83% ER STERKT BERØRT!

83 % av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfriheten er sterkt eller meget sterkt begrenset. Hvert år ønsker vi gjennom fakkeltog og tilhørende opprop å belyse ulike typer av utfordringer knyttet til disse begrensningene, samt komme med innspill på hvordan Norge kan fortsette å jobbe for større tros- og livssynsfrihet rundt om i verden.

FOKUS PÅ BARN OG UNGE

Årets opprop vil sette fokus på hvordan noen av de mest sårbare rammes av religiøst motivert diskriminering og overgrep – barna til tros og livssynsminoriteter.

Barna utgjør en overveldende prosent av disse som må bære følgene av forfølgelse. De er de mest sårbare. Og konsekvensene varierer; Noen av dem får enda mindre tilgang på allerede begrensede ressursene i samfunnet. Det kan være primære behov som tilgang på mat og vann. For andre, mulighet til skolegang, utdanning, arbeid og deltagelse i samfunnet generelt.

INVITER MED DEG FAMILIE OG VENNER

I disse landene er retten til å utøve sin tro innskrenket, med alt det innebærer; enten det gjelder å leve ut og uttrykke sin tro sammen med andre eller alene. Følgene av å leve ut sin tro kan være store, mange barn mister en eller begge foreldrene; noen steder blir mor kastet ut på grunn av sin tro, troen kan føre til at de havner i fengsel, og i noen tilfeller også drept. Barna sitter igjen alene.

Bli med i årets fakkeltog i til støtte for forfulgte kristne! Gå ikke glipp av denne kvelden! Inviter med deg venner og bli med - la oss tenne våre fakler, lyse opp i høstmørket og sette føtter på vårt engasjement og at vi bryr oss!

Program for fakkeltoget:

17,45          Oppmøte ved paviljongen i Byparken (ved Domkirken)

18,00          Fakkeltoget starter og går rundt Breiavannet

18,30          Møte i Salem med vitnesbyrd, appell, sang og bønn

19,30          Arrangementet avsluttes         

Bli med – utgjøre en forskjell!

Fakkeltog 2018 from Open Doors Norway on Vimeo.

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda