Hjertefokus 3. nov

   

Foredragsholderne Marit og Eilif Haaland er personlige, humoristiske, livsnære, kunnskapsrike og utfordrende i formidlingen.    

Mange av oss har travle hverdager. Vi møter mange forskjellige mennesker, og daglige krav om å strekke til både faglig og sosialt. Evnen til å møte utfordringene på en god måte avhenger i mange tilfeller av hvordan vi har det med oss selv. En viktig forutsetning for et positivt og tillitsfullt møte med livet, er at vi har en trygg identitet og opplevelse av egenverdi. Vi vet at dette formes gjennom positive og negative relasjoner i barne- og ungdomsårene.    

...... Bli litt bedre kjent med hjertet ditt.....  

Det handler om å ta Gud med inn i livshistorien din og la HAN få sette fokus på det som har vært med å forme deg.   

Dagen vil omfatte tema som:

- Guds lengsel, og vår.
- Guds vekstplan for oss
- Hva er da et menneske?
- Vårt aller viktigste livsprosjekt
- Vårt indre tomme rom
- Hjertet - stedet mitt liv blir til
- Skam - vår største utfordring
- Om å komme til seg selv og vende hjem»

Velkommen til en dag du virkelig kan glede deg til!  

Sted: Karismakirken, Adjunkt Hauglandsgt 52, 4022 Stavanger
Tid: lørdag 3. November 2018, Kl 09.00  - ca Kl 17.00
Pris: kr 250, som inkluderer lunch og kursmateriell  
Påmelding: checkin innen 29.oktober

Foredragsholdere er Eilif og Marit Haaland.

Eilif Haaland, spesialist i allmennmedisin, vil sammen med sin kone Marit B. Haaland, sykepleier, være foredragsholdere på kurset. Gjennom deres dyptgripende bibelsk-psykologiske undervisning har mange mennesker fått oppleve å komme inn i en dypere forståelse av Gud, seg selv og sine medmennesker.

For mer informasjon om Hjertefokuskursene, besøk vår nettside: http://www.hjertefokus.no/

Ønsker du å melde deg på en hel uke med Hjertefokus er det lurt å være tidlig ute før kursene blir fullbooket!

Karismakirken ønsker velkommen på vegne av Hjertefokus   

Arrangementskontakter: Kenneth og Anne-Lise Dalaker

https://www.checkin.no/event/17003/hjertefokus

 

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda