God start i Spania
Rapport fra Arnfinn og Liss-Bente Clementsen

Vi startet opp i "Skandinaviske Turistkirken" i Fuengirola, Spania, søndag 21.januar, og vi fikk en meget god mottagelse.
Denne kirken er et spennende konsept, skadinavisk og felleskristent. Det betyr en god miks av folk spesielt fra Sverige, Danmark og Norge, og fra flere ulike trossamfunn, for det meste frikirkelige. Det er en liten "taste of heaven".

Midt på den eksotiske og travle paceoen (strandpromenaden) ved Middelhavets bredd ligger Turistkirken med sin visjon om å være "en oase av Guds kjærlighet og kraft til mennesker på solkysten".

Min hovedoppgave er forkynnelse og undervisning, og åndelig lederskap. Forsamlingen har et styre som tar hånd om det praktiske og økonomiske. Det et stort engasjement hos mange medlemmer i tjeneste og oppgaver. Flere sier at de velger Fuengirola nettopp på grunn av kirken.

Kjernen av medlemmer i Turistkirken er skandinavere, særlig i 60+ generasjonen, som bor her i vinter/vår og høstsesongen, men reiser hjem til sine hjemland ved juletider og om sommeren. I tillegg kommer det turister på besøk for kortere og lengre perioder, og det er også mange norske og skandinaviske familier som bor på solkuysten i forbindelse med jobb. Her er det både norsk, svensk og dansk skole. Med andre ord, mulighetene er store til å nå nye mennesker!


Pastortjenesten er deltid knyttet til vinter/vår og høstsesongen da kirkens arbeid går for fullt. Det er heldigvis bare en flyreise fra Stavanger til Malaga slik at vi kan legge til rette og kombinere det med menighet og oppgaver hjemme i Stavanger og Norge.

Virksomheten er allsidig; Kirken bønnetime, Bibelundervisning, Dagtreff, Åpent Hus med ulike temaer, sosiale aktiviteter, sang- og musikk-kvelder, og selvsagt høydepunktet; Gudstjenesten på søndag! Hvert arrangement har sin målgruppe. Både det åndelige og sosiale har betydning. Det har vært bra med folk og stor åpenhet hele vinteren, og et av høydepunktene var Påskekonferansen.

Spania er et stort misjonsland. Her på "Costa del Sol" bor det folk av mange nasjonaliteter, og ikke minst er innslaget stort fra flere titusen av skandinavere.

Disse er vår målgruppe, men vi samarbeider også med spanske menigheter.

Vi har fått se disse månedene at det er stort behov for misjonsarbeid blant skandinavere i Spania, og hver uke når vi nye mennesker med evangeliet. Vi er glad for at Karismakirken er invovert i dette gjennom vår tjeneste.

1. mai er vi tilbake i Stavanger etter første perioden og starter ikke opp igjen før i midten av september. Vi ser fram til mer fellesskap med vår hjemmemenighet, venner og familie i sommer månedene.

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda