Temakvelder, oppstart 5. april

Bibelundervisning som styrker og bygger din tro!

Leksjon 1: "Hvordan kan du høre Guds stemme?"
Julius Mba, oversettelse til norsk ved pastor Tormod.

Tid: Torsdag 19:00 - 21:30
Sted: Karismakirken
Gratis entré

Neste undervisningskveld med nye tema 19. april og 3. mai!

Forkynnelsen av Guds levende og livsforvandlende ord er en sentralt og grunnleggende i av Karismakirkens visjon. Vi starter opp med 3 temakvelder med bibelundervisning med 2 ukers mellomrom på denne siden av sommeren og fortsetter til høsten.
Vi opplever at det er en ny lengsel og behov etter grunnleggende og bibelbasert bibelundervisning, og vi ønsker alle i vår region velkommen fra vår egen kirke og andre kirker.

Hjertelig velkommen til dynamiske og spennende kvelder i Guds nærvær!

 

Gud er vår tro og vårt liv!

av Tormod Røyland

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Gud er vår tro og vårt liv! Gud er vår tro og vårt liv!