Kvinneseminar i Uganda

23. febr - 5. mars sender Karismakirken et team med kvinner fra kirken vår for å samarbeide med våre misjonærer Randi og Robert i Kampala, Uganda. Teamleder er Barbro Christensen som er en erfaren team og misjonsengasjert leder og er endel av misjonsrådet for Karisma Misjon.

Teamet på 8 kvinner kommer blant annet hjelp til å undervise kvinner i ulike praktiske ting, spesielt søm, samt grunnleggende helse,  bibelundervisning og praktisk undervisning i ulike former for menighetsarbeid.

Planen er å dra ut i to av distriktene på landsbygda, der vi vil ha møter og undervisning for 150 kvinner. Vi ønsker blant annet å hjelpe kvinner til å produsere egen sanitetsprodukter slik at voksne kvinner kan fungere i arbeidslivet, og for at de unge jentene kan gå på skole hver skoledag. I dag dropper mange ut på grunn av fravær og mister verdifull utdanning.

Kvinnene vi inviterer vil komme tilreisende fra mange forskjellige landsbyer, og planen er at de skal reise tilbake og dele det de har lært. Det koster penger for disse kvinnene å reise, samt opphold og mat der seminaret skal være.

Vil du være med og støtte disse kvinnene?

Du kan sette inn penger på Karismakirkens VIPPS (NB! merk betalingen "Kvinner" i tekstfeltet) eller betal inn på Karismakirkens konto 2801 38 71606 og merk betalingen med "Kvinner i Uganda".

Takk for din forbønn og for din gave.
Vi vil komme med oppdateringer og bilder etter prosjektet er fullført.

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda