Basar 25. februar
Etter gudstjenesten 25.februar, var det basar i kafeèn, arrangert og satt i stand av Nettverksgruppen for strikking og misjon.
Vi er glade og takknemlige for å kunne meddele at basaren har samlet inn hele kr 14 000,-.

Pengene vi fikk inn på basaren går til et prosjekt vi støtter i Uganda. 23. februar sendte Karismakirken et team med kvinner fra kirken vår for å samarbeide med våre misjonærer Randi og Robert i Kampala, Uganda. 

Vi vil svært gjerne takke Nettverksgruppen Strikking og Misjon, og leder Kristin Morsund Meling, for en fantastisk innsats, og også alle som har gitt flotte gevinster til basaren!

07.02.2018

Vi vil hjelpe kvinner i Uganda til en bedre hverdag! Bli et bønnesvar for noen!

Nå er "Strikking og misjon" sin basar i gang! Pengene vi får inn på basaren vil gå til et prosjekt vi støtter i Uganda. Karismakirken sender et kvinneteam for å ha seminar for kvinner, og både åndelige og praktisk hjelpe kvinner til en bedre hverdag. Mange jenter må være hjemme fra skolen og mister utdannelse, fordi de ikke har tilfredsstillende hygieneprodukter 1 uke i måneden. På den måten mister de utdannelse på grunn av fravær og blir værende i fattigdom. Vi ønsker å støtte at jenter og kvinner kan fungere i samfunnet i alle livssituasjoner.

Vi er allerede i gang med stand ute i foajeen etter gudstjeneste og vil fortsette 04.02 og 11.02 (hvor kvinneteamet også skal presenteres i gudstjenesten). På standen kan du få informasjon om prosjektet, og du kan levere gevinster der om du ønsker å bidra med noe. Det vil bli solgt lodd disse søndagene.
Det er også mulig å levere gevinster på kontoret i Karismakirken tirsdag-fredag kl.10-14, eller ta kontakt med Christine Todnem på tlf. 41235715 eller Kristin på tlf. 91348061 for nærmere avtale om levering av gevinster.

Basaren vil bli avholdt etter gudstjenesten 25.02, og vi håper mange vil stille opp og støtte denne gode saken og strikkekafeen vår! Du kan bli et bønnesvar for noen!

Beste hilsen fra nettverksgruppen "Strikking og misjon".
Kristin Morsund Meling

---------------------------
The raffle organized by the network group "Strikking og misjon" ("knitting and mission") is happening now! The money we get at this raffle will go to 'Karisma Misjon' and the project we support in Uganda, where a team women from our church is going to have a seminar for women. Practical and spiritual teaching to help women to a better everyday life. Many girls and women miss out of school and work one week every month due to lack of sanitary products they need. We wish to support those girls and women and teach how to function in society in every situation of life.

There is already a stand out in the hallway at Karismakirken after service, and we will have stands on February 4th and 11th (also presentation of the women team). Here you can get information on the project we support, and you can deliever prizes if you want to  contribute to the raffle.

You can also deliever prizes to the office at Karisma Tuesday-Friday at 10am - 2pm. At daytime, contact Christine Todnem on phonenumber 41235715, or contact Kristin Morsund Meling on phonenumber 91348061 for more information on delievering prizes.

The raffle willl be held after service on February 25th, and we hope many of you will be there to support this great project and our knittingcafè! You can be an answer to prayer for someone!

Yours sincerely from the nettwork group "Strikking og misjon".
Kristin Morsund Meling


VIPPS din gave
til "Kvinneseminaret i Uganda"
#73694
Merk gaven "Kvinner"

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda