VINTERKONFERANSEN 2018

4. - 7. januar 2018

«DEN HELLIGE ÅND»

Karismakirken, Stavanger

Vi lever et liv fylt av spenninger mellom ansvar, forpliktelser, egne drømmer, praktiske og åndelige behov. Midt i denne virkeligheten har Gud noe betydningsfullt for ditt liv!
Derfor inviterer vi deg til noen spennende dager som kan være betydningsfulle inn i livet, gi ny energi, fokus og glede til kristenliv og tjeneste, og inspirasjon til den kirken du tilhører.
Det er vår bønn og drøm for disse dagene!

«DEN HELLIGE ÅND»

  • Hvem er Den Hellige Ånd?

  • Hva er Åndens dåp?

  • Kan jeg erfare tungetale og profeti?

  • Hvordan kan du høre fra Gud - og være ledet av Den Hellige Ånd?

  • Hva med helbredelser, tegn og under?

  • Et Åndsfylt liv - hva er det, og hvordan virker det?

PROGRAM:
Torsdag kl 19.00
Fredag kl 19.00
Søndag kl 12.00 (Gudstjeneste med «Barnekirke» for 2 år til 7. klasse)
Søndag kl 19.00
(English translation all meetings)

På pinsedagen i Jerusalem for snart 2000 år siden, da Gud sendte Den Hellige Ånd, startet enn bølge som ingen gjennom historien har kunnet stanse, og det fortsetter i vår tid.
Uten Den Hellige Ånd er kirke bare et skall av religiøsitet og ritualer, og vårt kristenliv blir fort en ytre fasade og et liv i strev og plikt. Men med Den Hellige Ånd, er kristen tro et liv - og kirke en kraft, som forandrer historiens gang og hele samfunnet.

Vi trenger å gjenoppdage denne urkristne kraften, og personlig oppleve realiteten i et åndsfylt liv.
Velkommen til en konferanse med fokus på Den Hellige Ånds liv og kraft - her og nå!

Hovedpastor i Karismakirken, Tormod Røyland sier:
«Hovedtaler er pastor Arnfinn Clementsen - og vi har som kirke utfordret ham til å dele og undervise dette temaet med den innsikt, klarhet i Bibelens ord, erfaring og nåde som Gud har gitt ham. I dette har han stått sunt, trygt og støtt og banet vei for mange. Det blir dager med sentral undervisning, inspirasjon, Gudsnærvær i lovsang og forbønn!»

Konferansen er åpen for alle, og den er gratis. Vi vil likevel gi muligheten for å gi en gave til konferansen for å dekke en del av arrangementskostnadene.

Trenger du overnatting? Gi beskjed til oss, så kan vi anbefale hotell, og eventuelt noen få plasser privat.

Hva enn du måtte ha av spørsmål, ring 51 91 18 80 (tirs - fre., kl 10 - 14) eller send epost til post@karisma.no.

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda